Thứ Bảy, ngày 16 tháng 12 năm 2017 - 7:46:06 PM

Trang chủ » Khoa giáo - Giáo dục LLCT » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 15/06/2017 - 1:53:51 PM | Lượt xem: 294

Hưng Yên: Đẩy mạnh công tác phối hợp trong bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

Trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên thường xuyên xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp về công tác bảo vệ môi trường và ứng, phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh. 

Hội nghị tuyên truyền về biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu cho đội ngũ báo cáo viên huyện Ân Thi 
Hai đơn vị đã phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành, quán triệt, hướng dẫn, tuyên truyền, theo dõi, đôn đốc các địa phương trong thực hiện Nghị quyết số 11 - NQ/TU về tăng cường quản lý, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 22 - CT/TU về việc thực hiện Nghị quyết số 24 – NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức 05 cuộc kiểm tra tại 8 huyện ủy, 19 xã, phường, thị trấn và 16 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác bảo vệ môi trường. Qua kiểm tra, đã kịp thời phối hợp tham mưu, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường, nhất là môi trường khu công nghiệp và nông thôn.
Từ năm 2013 đến đầu tháng 6/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức 26 hội nghị tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề và truyền thông cơ sở cho trên 3.000 lượt cán bộ, đảng viên, hội viên, học sinh và nhân dân trong tỉnh (trong đó có 02 hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh, 02 hội nghị tập huấn, 16 hội nghị bồi dưỡng chuyên đề, 06 hội nghị truyền thông cơ sở). Ban đã đã biên tập, đăng tải nội dung trong 07 số Bản tin Thông báo nội bộ với trên 260 nghìn cuốn; biên tập, phát hành và hướng dẫn sử dụng 1.300 cuốn Sổ tay bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Hưng Yên; phát hành 3.500 tờ rơi, trên 2.800 tập tài liệu về hiện trạng, hỏi đáp về công tác bảo vệ môi trường; duy trì chuyên trang “Chung tay bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp”, đăng tải văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và tin, bài, ảnh về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.
Đồng thời, hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn ban tuyên giáo huyện, thành uỷ phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố ký kết và triển khai chương trình phối hợp về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; chỉ đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố lồng ghép chuyên đề bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu vào các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.
 Kiểm tra việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh nhà, ngày 02/6/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký kết Chương trình phối hợp số 02/CTPH-STNMT-BTGTU. Theo đó, giai đoạn 2017-2020, hai đơn vị sẽ tập trung phối hợp những nội dung cơ bản sau:
Thứ nhất, phối hợp tham mưu xây dựng các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.
Thứ hai, phối hợp kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy về bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu: Nghị quyết số 23­-NQ/TU ngày 05/5/2005 về công tác bảo vệ môi trường thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 21/3/2013 về tăng cường quản lý, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường ở tỉnh Hưng Yên; Chỉ thị số 22 - CT/TU ngày 12/8/2013 về việc thực hiện Nghị quyết số 24 – NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Kết luận số 02 - KL/TU ngày 04/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.
Thứ ba, phối hợp theo dõi, nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời tham mưu giải quyết khi phát sinh những vấn đề bức xúc trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.
Thứ tư, đẩy mạnh các hoạt động uyên truyền vận động, hướng dẫn cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; có nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ môi trường và có ý thức thực hiện trên thực tế.
Thứ năm, nghiên cứu, biên soạn tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ công tác bảo vệ môi trường; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và năng lực tuyên truyền về bảo vệ tài nguyên, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.
Hữu Chất
Theo Tuyengiao.vn

Bài viết khác:

Ân Thi: thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp công tác khoa giáo năm 2017

Phụ nữ Hưng Yên thi Tìm hiểu Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế

Thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp về phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Đề xuất điều chỉnh hình thức khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đoạt giải quốc tế

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Hưng Yên năm 2018

Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề "Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc”

Năm điểm mới đáng chú ý trong dự thảo sửa đổi Luật Giáo dục

Hội nghị cập nhật thông tin về lĩnh vực dân số, y tế và trẻ em

Tuyên dương các nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2017

Hưng Yên: Tôn vinh 59 nhà giáo tiêu biểu về đổi mới, sáng tạo trong dạy và học

 Diễn văn bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII của đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy
 Diễn văn Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII của đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy
 Hưng Yên quê tôi - Vũ Văn Toàn
 Chiếc bút chì của bé: Thơ Nguyễn Khắc Hào- nhạc: Trần Thanh Tùng
 Đêm bé nằm mơ - Thơ: Nguyễn Khắc Hào; nhạc: Bùi Anh Tú
 Dế mèn: Thơ Nguyễn Khắc Hào; nhạc Vũ Ngọc Tường
 Hạt mưa: Thơ Nguyễn Khắc Hào; nhạc Thanh Phúc
 Chuyện kể về ông Sét: Thơ Nguyễn Khắc Hào; nhạc Hoàng Trọng
 Hoa trăng: Thơ Nguyễn Khắc Hào; nhạc Trọng Tĩnh
 Hỏi - Thơ: Nguyễn Khắc Hào; nhạc: Duy Quang
 Nếu đất là Mẹ - Thơ: Nguyễn Khắc Hào; nhạc: Đỗ Hiển Vinh
 Ve Sầu - Thơ: Nguyễn Khắc Hào; nhạc Lưu Hoàng Kim
 Trồng nụ trồng hoa - Thơ: Nguyễn Khắc Hào; nhạc Lương Nguyên
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Hát ru
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Huyền thoại Nguyệt Hồ
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Thơ cho con
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ:Lên Tam Đảo
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Em ơi mùa nhãn chín
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Chùa Chuông
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Bạn và thơ
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Tháng ba quê hương
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Hoa Muống
 Tình khúc Nguyệt Hồ: Nguyễn Khắc Hào - Thanh Tùng
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Truyền thuyết tình yêu
 Thăm quê em
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Hưng Yên một khúc sử ca
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Gửi người chơi đàn tranh
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Hoa gạo

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 140/GP-TTĐT cấp ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0321 3 551 414 -Fax: 0321 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.