Chủ Nhật, ngày 31 tháng 5 năm 2020 - 1:42:46 PM
Trang chủ » Văn hóa - Văn nghệ » Chỉ đạo - Hướng dẫn - Nghiệp vụ
Đăng ngày: 05/05/2020 - 4:51:08 PM | Lượt xem: 393 | Nguyễn Liên

Hưng Yên ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên ban hành Kế hoạch số 233-KH/TU về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”.

Theo Kế hoạch, các cấp ủy đảng chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, địa phương, đơn vị bám sát những nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong Chỉ thị 46-CT/TW và Đề cương báo cáo tổng kết để kiểm điểm, phân tích, đánh giá một cách toàn diện sâu sắc việc triển khai thực hiện Chỉ thị.

Việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW được tiến hành từ cấp cơ sở; do cấp ủy lãnh đạo, chủ trì. Đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các ban, sở, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 và điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị tiến hành tổng kết theo nội dung Kế hoạch và Đề cương báo cáo; biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị cho phù hợp.

 Đối với cấp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW lồng ghép với nội dung khác; hoàn thành việc tổng kết và gửi Báo cáo về Ban Tuyên giáo Trung ương trước ngày 22/5/2020. Trong trường hợp tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tổ chức tổng kết bằng hình thức phù hợp.

Việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện, sâu sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW, đồng thời đề xuất ý kiến đóng góp về chủ trương, quan điểm chỉ đạo, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xã hội văn minh, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Nguyễn Liên

Bài viết khác:

Sẽ có sách về linh vật truyền thống Việt Nam

Hưng Yên: Hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020

Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam: Tiếp nhận tác phẩm sân khấu đăng ký xét Giải thưởng sáng tác, quảng bá đợt II

Công văn số 694- CV/BTGTU ban hành ngày 06/7/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thông tin, tuyên truyền và tham gia Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài “Biển, đảo quê hương”

Thực trạng và những vấn đề đặt ra từ lễ hội truyền thống hiện nay

Những vấn đề chung về lễ hội: Di tích trong mối quan hệ với xã hội

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa

Chính sách của Nhà nước về phát triển văn hóa

Quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới

Những vấn đề chung về lễ hội: Phân loại lễ hội và giá trị của lễ hội

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.