Chủ Nhật, ngày 19 tháng 9 năm 2021 - 9:07:58 AM
Trang chủ » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 15/09/2021 - 9:40:30 AM | Lượt xem: 40 | Ngọc Điệp

Hưng Yên ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Ngày 10/9/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên ban hành Kế hoạch số 36-KH/TU thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh bám sát Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức và thời gian thực hiện; triệt để khắc phục bệnh hình thức; tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.  

Để thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện 7 nhóm nội dung, đó là: (1) Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2) Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (3) Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (4) Đổi mới công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (5) Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (6) Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương (7) Tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị được triển khai thực hiện trong toàn Đảng và toàn xã hội. Các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát huy vai trò nêu gương của người cán bộ, đảng viên.

Chi tiết xem tại đây:

Ngọc Điệp

 

 

 

Bài viết khác:

Phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên

Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên, góp phần nuôi dưỡng khát vọng dân tộc

Hưng Yên ban hành Hướng dẫn học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Để Lăng Bác mãi là không gian thiêng liêng của dân tộc

Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay

Đồng chí Lê Quang Đạo: Tấm gương thực hành dân chủ và lấy dân làm gốc

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Học và làm theo Bác: Vì nhân dân phục vụ

Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm

Hưng Yên có 5 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 05/GP-TTĐT cấp ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 02213 868199
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.