Thứ Năm, ngày 9 tháng 7 năm 2020 - 3:53:11 PM
Trang chủ » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh » Văn bản chỉ đạo
Đăng ngày: 03/04/2019 - 2:55:01 PM | Lượt xem: 484 | Nguyễn Thị Điệp

Hưng Yên ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Ngày 01/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 862/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.

 

Theo đó, mục tiêu của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2019 là tiếp tục đẩy mạnh THTK, CLP trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm để tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác THTK, CLP với những kết quả cụ thể; tập trung xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả THTK, CLP nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, pháp triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá xác định trong Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh.
Bên cạnh đó, Chương trình cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 đã được đề ra tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện chống lãng phí trong sử dụng các nguồn lực, tài nguyên thiên nhiên để góp phần đưa tổng sản phẩm trên địa bàn tăng khoảng 9,0% (Kế hoạch giao 8,3%). Thực hiện nghiêm nguyên tắc vay bù đắp bội chi ngân sách nhà nước chỉ được sử dụng cho đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên. Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ; siết chặt kỷ luật tài chính-ngân sách, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước đúng quy định của pháp luật, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong chống thất thu, nợ đọng thuế, chuyển giá. Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; chống lãng phí trong mua sắm tài sản công thông qua việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả phương thức mua sắm tập trung, mua sắm qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tăng cường huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt luật THTK, CLP và Chương trình THTK, CLP của sở, ngành, địa phương nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến tực sự trong công tác THTK, CLP. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về THTK, CLP; công khai kết quả thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật…
THTK, CLP được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể như: quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên; quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; quản lý chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu; quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp; quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.
Căn cứ Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh, theo chức năng nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động xây dựng Chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí của sở, ban, ngành, địa phương mình. Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp, biện pháp cần thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đặt ra.
Nguyễn Điệp

Bài viết khác:

Tuần phim kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)

Tỉnh ủy Hưng Yên ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Hưng Yên: Hướng dẫn báo chí tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hưng Yên: Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chuẩn bị tư liệu Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2020

Hưng Yên: Ban hành Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020

Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh”

Hướng dẫn công tác lý luận chính trị và thực hiện Chỉ thị số 05

Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2019)

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.