Chủ Nhật, ngày 9 tháng 8 năm 2020 - 11:37:26 AM
Trang chủ » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 20/08/2019 - 3:48:56 PM | Lượt xem: 480 | Ngọc Điệp

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Sáng 20/8, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội...

Dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên
Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, thời gian qua việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng, thực hiện. Việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và trong mỗi tổ chức.
 
Cấp ủy các cấp đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, có các nội dung hết sức cụ thể. Do đó, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết triệt để.
 
Ban Tuyên giáo Trung ương quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về những mô hình mới, cách làm hay, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Từ đó đã thúc đẩy sự vào cuộc tích cực của các cơ quan Trung ương, các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương trong tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền các mặt tích cực, góp phần quan trọng trong việc nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến, làm cho việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày càng đi vào chiều sâu, có kết quả thực chất.
 
Về phương hướng trong thời gian tới, Báo cáo nêu rõ cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị quy định của Đảng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và tiếp thu những kinh nghiệm trong thời gian thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vừa qua; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy các cấp; đổi mới nội dung, hình thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực, phù hợp, hiệu quả với từng địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.
 
Trong các giải pháp đề ra, Báo cáo đặc biệt nhấn mạnh việc tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị; ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Tiếp tục nghiên cứu và làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản của tương tưởng, đạo đức, phong cách, phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh và việc vận dụng trong giai đoạn hiện nay. Chỉ đạo tổ chức học tập chuyên đề năm 2020 và các năm tiếp theo nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp với nhiều đối tượng, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân nắm được nội dung từng chuyên đề để triển khai thực hiện đạt kết quả…
 
Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thời gian qua đã được các cấp ủy đảng, chính quyền; các cơ quan, địa phương, đơn vị trong tỉnh quan tâm triển khai thực hiện; tạo được những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến với những việc làm cụ thể, nghĩa cử cao đẹp mang tính nhân văn cao cả trên các lĩnh vực của đời sống - xã hội. Qua đó, tạo nên các phong trào thi đua sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực; tạo sự lan tỏa; sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Từ việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị đã góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực, phẩm chất chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh và địa phương, đơn vị.
 
Tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến phát biểu tham luận của các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, các gương điển hình tiêu biểu nhằm làm rõ hơn những kết quả đạt được sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
 Cô giáo Trần Thị Thúy, Trường THPT Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên phát biểu tham luận tại Hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị đã đạt được trong 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đồng thời, khẳng định, những kết quả đạt được trong 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu, trong thời gian tới các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị và mọi cán bộ, đảng viên cần không ngừng nâng cao nhận thức đúng và đầy đủ hơn nữa về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó biến thành hành hành động cụ thể về học tập và làm theo Bác; duy trì thường xuyên, nâng cao chất lượng, tận dụng sự phát triển của khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, phát huy tối đa vai trò của hệ thống báo chí và đội ngũ văn, nghệ sĩ, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp…để không ngừng đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục học tập và làm theo gương Bác; kịp thời giới thiệu, lan tỏa trong xã hội những tấm gương điển hình, tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là trong thời gian chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Ngọc Điệp
 

 

Bài viết khác:

Hành trình từ Chỉ thị 06 đến Chỉ thị 05 về học và làm theo Bác

Văn Lâm tổ chức Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Dạt dào tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ kính yêu

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh: Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa!

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh tỉnh Bình Thuận

Hưng Yên: 01 tác phẩm đoạt Giải C Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bằng ý chí và niềm tin, “Từ Thành phố này Người đã ra đi”...

Xây dựng phong cách người đứng đầu theo tư tưởng của Bác Hồ

Hưng Yên: Đa dạng các hình thức tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Phát huy sức mạnh tinh thần yêu nước Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.