Chủ Nhật, ngày 9 tháng 8 năm 2020 - 12:15:05 PM
Trang chủ » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh » Gương điển hình
Đăng ngày: 19/03/2019 - 3:06:35 PM | Lượt xem: 2430 | HC

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Công an tỉnh Hưng Yên

Trong những năm qua, nhất là năm 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục xác định nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Với cách làm chủ động, sáng tạo, linh hoạt, phù hợp, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Công an tỉnh đã đi vào nền nếp, thực chất, tạo sự chuyển biến tích cực trong tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Đội ngũ cán bộ, chiến sỹ đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tinh tưởng.

Học tập và làm theo Bác là việc làm hàng ngày
Để học tập và làm theo lời Bác đạt hiệu quả cao, căn cứ văn bản hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch và tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện trong toàn lực lượng công an tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề năm 2018, gắn với thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “Xây dựng người chiến sỹ Công an mẫu mực, vì Nhân dân phục vụ” với 8 tiêu chí xây dựng người chiến sỹ công an mẫu mực và 6 tiêu chí vì Nhân dân phục vụ; phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc”, với phương châm “4 nâng” (nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản và cải cách hành chính; nâng cao kỷ luật, kỷ cương; nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp), “3 giảm” (giảm cán bộ, chiến sỹ vi phạm; giảm tội phạm; giảm tai nạn giao thông), “3 không” (không để bị động, bất ngờ; không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự; không để xảy ra oan sai, bức cung, nhục hình) và “3 chủ động” (chủ động tự học, tự rèn, tự đào tạo; chủ động phục vụ nhân dân; chủ động tham mưu, giải quyết tình hình từ cơ sở).
Đặc biệt, trong học tập và làm theo lời Bác, Đảng ủy Công an tỉnh đã xác định và yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai 3 nội dung đột phá, trọng tâm cần thực hiện có hiệu quả. Đó là: Thứ nhất, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ, chiến sỹ. Thứ hai, tăng cường công tác nắm tình hình, thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; chủ động trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, làm giảm tỷ lệ gia tăng tội phạm và tệ nạn xã hội. Thứ ba, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy tổ chức, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công tác hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác, chiến đấu của toàn lực lượng Công an tỉnh. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, 100% các chi bộ, đảng bộ trực thuộc và công an địa phương tổ chức quán triệt, thảo luận, thống nhất ban hành và quyết tâm tổ chức thực hiện. Sau học tập, 100% cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị, địa phương và đảng viên đã xây dựng bản thu hoạch và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những việc làm phù hợp tình hình thực tế của từng bộ phận, từng lĩnh vực công tác.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là nội dung được các chi, đảng bộ trực thuộc và Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ đưa vào trong các buổi sinh hoạt định kỳ, dưới nhiều hình thức như hội thi, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn. Các chi, đảng bộ và các tổ chức đoàn thể cơ quan đều lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức và đảng viên, hội viên cuối năm. Nhờ đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên. Người đứng đầu cấp ủy xác định rõ trách nhiệm, tự giác đi đầu và gương mẫu trong học tập và làm theo; cán bộ nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tận tụy, cần mẫn, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ, cấp ủy tổ chức kiểm điểm và bình xét danh hiệu thi đua cán bộ chiến sĩ theo hình thức phân loại cờ đỏ, cở xanh, cở vàng. Năm 2018, có trên 980 lượt đảng viên thuộc Đảng ủy Công an tỉnh được ghi danh trong Sổ đảng viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh việc ghi danh đảng viên hằng tháng, cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cũng nêu tinh thần phê bình, nhắc nhở những cán bộ, chiến sỹ, đảng viên còn có những mặt hạn chế để sớm có biện pháp khắc phục, sửa chữa.
Hưởng ứng Cuộc thi Sáng tác tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động, Đảng ủy Công an tỉnh đã phát động, khuyến khích cán bộ, đảng viên, chiến sỹ tham gia. Cũng trong năm 2018, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân nhân kỷ niệm 70 năm Công an nhân dân học tập Sáu điều Bác Hồ dạy và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. 100% cán bộ, chiến sỹ tham gia Cuộc thi với tổng số trên 2.600 bài thi. Ban Tổ chức Cuộc thi đã lựa chọn những tác phẩm tiêu biểu để gửi lên Ban Tổ chức Cuộc thi của Bộ Công an. Kết quả, đạt 01 giải Nhì tập thể; 01 giải C cá nhân và 02 giấy khen. Cuộc thi viết về học tập và làm theo lời Bác đã góp phần cổ vũ toàn thể cán bộ, chiến sỹ nghiên cứu, tìm hiểu và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là những quan điểm, tư tưởng, lời dạy của Người đối với người chiến sỹ công an; nhiều gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, những cách làm hay, làm mới trong tổ chức thực hiện được phát hiện và nhân rộng trong toàn Đảng bộ.
Xuất hiện ngày càng nhiều mô hình, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác
Qua việc triển khai thực hiện, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương đã cụ thể hóa bằng việc xây dựng 37 mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tình hình, địa bàn, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong đó, tiêu biểu là mô hình Điều tra nhanh, khám phá giỏi” của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Với phương châm đó, đội ngũ cán bộ, chiến sỹ của Phòng đã chủ động nắm chắc tình hình, xác định đối tượng, địa bàn, tuyến trọng điểm về ma túy nhằm phát hiện kịp thời, đấu tranh, triệt phá hiệu quả, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp, kéo dài. Năm 2018, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đấu tranh, triệt phá 7 chuyên án, bắt giữ 12 đối tượng; khởi tố điều tra 7 vụ/12 bị cán; thu giữ 1.494,8559 gam ma túy tổng hợp; 1.786,204 gam heroin, số tiền 913.800.000 đồng, cùng nhiều vật chứng liên quan khác. Về vụ việc, Phòng đã phát hiện, bắt giữ 07 vụ/20 đối tượng; khởi tố điều tra 07 vụ/10 bị cán; xử lý hành chính 10 đối tượng, thu giữ 1,66 gam heroin, 0,368 gam methamphetamin, số tiền 9.410.000 đồng, cùng các vật chứng liên quan.
 “Cán bộ, chiến sỹ phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội niềm nở, chu đáo, tận tình, chính xác, vì nhân dân phục vụ” của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội là một trong số mô hình được Đảng bộ Công an tỉnh đánh giá cao về tính thiết thực, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quán triệt mục đích, ý nghĩa đó, Đội Cấp, quản lý căn cước công dân và Đội Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và con dấu đã bố trí cán bộ làm công tác tiếp dân là những đồng chí có tinh thần trách nhiệm, tận tụy, có kinh nghiệm, năng lực công tác. Đồng thời, bố trí phòng tiếp dân đảm bảo sạch sẽ, gọn gàng, trang trọng, lịch sự; niêm yết công khai lịch tiếp dân, quy trình, thủ tục, hồ sơ, lệ phí của từng thủ tục hành chính. Thực hiện việc phát phiếu khảo sát lấy ý kiến đánh giá, nhận xét của nhân dân, thu nhận những thông tin về sự hài lòng của cán bộ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tại nơi tiếp nhận, giải quyết các công việc cho cơ quan, tổ chức và công dân. Năm 2018, đã có 75% trường hợp rất hài lòng, 25% trường hợp hài lòng về tinh thần trách nhiệm, tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa giao tiếp ứng xử của cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ cấp, quản lý căn cước công dân; 86% trường hợp rất hài lòng; 14% trường hợp hài lòng với quy trình, thủ tục, tinh thần trách nhiệm, tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa giao tiếp ứng xử của cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ khắc dấu; 100% trường hợp hài lòng với quy trình, thủ tục, tinh thần trách nhiệm, tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa giao tiếp ứng xử của cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.
Ngoài chuỗi hoạt động tình nguyện, trao tặng công trình thanh niên được tổ chức hàng năm, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh xây dựng và thực hiện hiệu quả mô hình “Trao xe đạp, gửi niềm tin”. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã chủ động vận động cán bộ, chiến sỹ và các nhà hảo tâm ủng hộ, xây dựng quỹ để hoạt động. Đồng thời, phối hợp với các huyện, thành đoàn, chính quyền địa phương, các nhà trường để rà soát số học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng có tinh thần, nghị lực vươn lên trong học tập để trao tặng xe. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã trao tặng 60 chiếc xe đạp cho các em học sinh trên địa bàn các huyện Phù Cừ, Tiên Lữ, Kim Động với tổng giá trị 900.000.000 đồng.
Trong việc thực hiện mô hình đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Năm 2018, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Công an tỉnh đã rà soát, kịp thời đề xuất các cấp biểu dương, khen thưởng cho 783 lượt tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”. Trong đó, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công Hạng Ba cho 01 tập thể; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 01 tập thể, tặng Bằng khen cho 01 cá nhân; Bộ Công an tặng Bằng khen cho 17 tập thể, 49 cá nhân; Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 39 tập thể, 76 cá nhân; các Tổng cục, Cục thuộc Bộ Công an khen thưởng cho 02 tập thể, 11 cá nhân; Công an tỉnh tặng giấy khen cho 170 tập thể, 415 cá nhân.
Trong năm 2019, việc học tập và làm theo chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành tiếp tục lan tỏa, góp phần xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.
HC

 

Bài viết khác:

Tôn vinh những tấm gương hy sinh thầm lặng

Lan tỏa những hành động đẹp, chung tay vì cộng đồng

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã 3 kỳ Đại hội Liên tiếp tham gia cấp ủy

Khởi nghiệp thành công với cây nấm trên mảnh đất Hải Triều

Chàng trai trẻ 28 lần hiến máu tình nguyện

Học Bác, người nông dân vươn lên thoát nghèo

Một cựu chiến binh tiêu biểu của Hội chiến sỹ Thành cổ Quảng trị năm 1972 tỉnh Hưng Yên

Tuổi trẻ Hưng Yên tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Các cá nhân được giới thiệu tại triển lãm biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (phần 2)

Các cá nhân được giới thiệu tại triển lãm biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (phần 1)

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.