Thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 năm 2020 - 4:01:55 PM
Trang chủ » Văn hóa - Văn nghệ » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 04/08/2020 - 8:14:06 AM | Lượt xem: 116 | Trần Hữu Chất

Hiệu quả thiết thực từ phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

Nhận thức được tầm quan trọng của việc triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa là một trong những phong trào thi đua thiết thực góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhất là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được cấp ủy, chính quyền, ngành, đoàn thể, nhất là các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên chú trọng chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện,  đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong thời kỳ mới. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã chủ động, tích cực tham gia đăng ký và đã được công nhận danh hiệu văn hóa ngày một tăng. Năm 2002, toàn tỉnh mới có 12% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá, đến hết năm 2019, có 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá.

Để đạt được kết quả đó, các tổ chức công đoàn trong tỉnh đã huy động sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, công nhân viên chức lao động (CBCC, CNVCLĐ) về sự cần thiết cũng như lợi ích thiết thực của phong trào, đồng thời lồng ghép với các phong trào thi đua mang tính đặc thù riêng của từng cơ quan, đơn vị, như: phong trào “Thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn”, gắn với phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phong trào “Thi đua dạy tốt, học tốt”, cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và phong trào “Thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của ngành Giáo dục và Đào tạo; ngành Y tế với phong trào “Lương y như từ mẫu”; khối cơ quan hành chính sự nghiệp với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, tận tụy, gương mẫu”; các đơn vị sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp với phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm nguyên vật liệu”...
Với cách làm này, đến nay phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đã trở thanh một trong các phong trào thi đua sâu rộng trong CBCC, CNVCLĐ, có sức lan toa mạnh mẽ, thu hút đông đảo CBCC, CNVCLĐ tham gia và tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, có tác động tích cực trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng cơ quan, đơn vị. Hăng năm, trên 80% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị văn hóa đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến trở lên”, 80% doanh nghiệp văn hóa hoàn thành chỉ tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đề ra; đội ngũ công nhân thường xuyên được tập huấn, nâng cao tay nghề, thi nâng bậc theo định kỳ; lao động có kỷ luật, năng suất, chất lượng và hiệu quả. Nhiều sáng kiến, cải tiến quản lý; kinh nghiệm của CBCC, CNVCLĐ được áp dụng vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả công tác, sản xuất kinh doanh. Nhiều thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp đã được xây dựng thành công và phát huy hiệu quả, có uy tín trên thị trường trong và ngoài nước.
Trong phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, mục tiêu đê ra là xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tác phong lao động và làm việc văn minh thông qua các hoạt động cụ thể như: gìn giữ vệ sinh cơ quan sạch đẹp; cải thiện điều kiện môi trường làm việc, văn minh trong ứng xử, khoa học trong công việc... Theo đó, trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay có trên 1.000 đơn vị tổ chức triên khai việc quy định CNVCLĐ không uống rượu bia buổi trưa các ngày làm việc, không hút thuốc lá tại nơi làm việc, thực hiện văn minh trong việc cưới, việc tang; trên 1.360 đơn vị xây dựng nội quy, quy chế làm việc, đảm bảo giữ gìn bí mật, bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo an ninh trật tự trong cơ quan đơn vị; trên 927 cơ quan đơn vị xây dựng nội quy, quy chế làm việc, quy chế ứng xử trong cơ quan, doanh nghiệp, xây dựng phong cách làm việc, giao tiếp. Hằng năm các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng phong trào Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, thường xuyên tổ chức dọn dẹp vệ sinh, trồng cây xanh, tu bổ chăm sóc vườn hoa cây cảnh. Các doanh nghiệp đã tập trung đầu tư cho công tác phòng chống cháy nổ, lắp đặt, sửa chữa thiết bị che chắn, an toàn, khắc phục các yếu tố độc hại, ô nhiễm môi trường trong sản xuất để cải thiện điều kiện làm việc và bảo vệ môi trường, góp phần bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng cho người lao động. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều tổ chức cho CNVCLĐ ký cam kết không vi phạm an toàn giao thông, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Mỗi CNVCLĐ đều có ý thức vận động gia đình, người thân thực hiện nếp sống văn hóa, phòng chống tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đội ngũ CBCC, CNVCLĐ ngày càng thể hiện trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình CBCC CNVCLĐ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; tích cực tham gia tốt các phong trào, cuộc vận động ở địa phương. Đội ngũ CBCC, CNVCLĐ gương mẫu, tự giác chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Các cơ quan, đơn vị đảm bảo an toàn, an ninh trật tự; không có người khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật; thực hiện tốt cải cách hành chính; 8 giờ làm việc có hiệu quả, quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không để xảy ra lãng phí, tham nhũng. Các doanh nghiệp thực hiện nghiêm mọi chế độ, chính sách, quyền lợi hợp pháp của công nhân theo các quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã chú trọng đầu tư xây dựng, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao như: nhà luyện tập thể dục thể thao, sân bãi luyện tập thể thao, phòng đọc sách, thư viện, phòng tmyền thống... Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong CNVCLĐ diễn ra sôi nổi, liên tục, chất lượng ngày càng được nâng lên. Hằng năm, LĐLĐ tỉnh thường xuyên phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công đoàn các cấp tổ chức nhiều giải thể thao về cầu lông, bóng đá, hội diễn văn nghệ..., nhằm tăng cường tình đoàn kết và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Hoạt động xã hội, từ thiện cũng được thường xuyên tổ chức, được CNVCLĐ hưởng ứng như: phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, đóng góp Quỹ Vì người nghèo, Mái ấm công đoàn, ủng hộ nạn nhân chất độc da, giúp đỡ nhân dân các vùng thiên tai, ủng hộ tiền, hiện vật, ngày công tham gia xóa nhà tạm... đã mang lại niềm động viên an ủi lớn lao, tăng thêm sự đoàn kết giữa tổ chức công đoàn với CNVCLĐ và nhân dân trong tỉnh.
Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đã đem lại những hiệu quả rõ rệt trên cả phương diện vật chất và tinh thần cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và CBCC, CNVCLĐ. Trong thời gian tới, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, cách ngành, sự chung tay vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa tiếp tục trở thành một trong các phong trào thi đua sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong CBCC, CNVCLĐ, tạo khí thế thi đua sôi nổi, có tác động tích cực trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời đã góp phần nâng cao đời sông vật chất, văn hóa tinh thần cho CBCC, CNVCLĐ, tạo môi trường văn hóa lành mạnh trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
HC

Bài viết khác:

Các tác phẩm ảnh và clip góp phần quảng bá cho Du lịch Việt Nam

Nhận diện các khuynh hướng vận động và phát triển văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay

Triển lãm và liên hoan thư pháp kỷ niệm 1.010 năm Thăng Long-Hà Nội

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Trung thu 2020

Điện ảnh cách mạng Việt Nam những ngày đầu lập nước

Thành lập Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hưng Yên

Trưng bày 200 ảnh về "Đất nước, con người ASEAN"

Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ

Mối quan hệ giữa nguồn lực nội sinh và ngoại sinh trong phát triển văn hóa

Chiêm ngưỡng tư liệu gốc Quốc huy Việt Nam

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.