Thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2020 - 9:03:46 AM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 13/02/2020 - 4:09:41 PM | Lượt xem: 5923 | Trần Hữu Chất

Hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào hiến máu nhân đạo ở Hưng Yên

Thực hiện chủ trương lớn của Đảng về công tác hiến máu nhân đạo, với mục tiêu xem hiến máu nhân đạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong những năm qua, căn cứ vào kế hoạch hằng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã chủ động xây dựng và triển khai hiệu quả nhiều giải pháp, góp phần đảm bảo lượng máu phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân, từng bước nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh và trong khu vực.

Những năm qua, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đề ra mục tiêu tiếp tục nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về lợi ích của hiến máu tình nguyện cứu người và an toàn truyền máu, từ đó tăng dần số lượng người có đủ sức khoẻ tham gia hiến máu, đảm bảo cung cấp đủ máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Để thực hiện được mục tiêu này và các chỉ tiêu về hiến máu nhân đạo được giao hằng năm, các cấp, các ngành, các đơn vị đã phối hợp đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa nhân văn của hiến máu cứu người trong các tầng lớp nhân dân, vận động ngày càng đông đảo các lực lượng xã hội tham gia hiến máu tình nguyện. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã triển khai thực hiện đa dạng các hoạt động tuyên truyền, hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp. Trong đó, công tác truyền thông, tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua các hình thức như tuyên truyền lưu động trước, trong ngày tổ chức hoạt động hiến máu; tuyên truyền nhân các ngày toàn dân tham gia hiến máu 7/4, ngày thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện 14/6; tuyên truyền về các chương trình hiến máu tình nguyện như chương trình Hành trình đỏ, chương trình Chủ nhật đỏ, Lễ hội Xuân Hồng, chiến dịch những giọt máu hồng hè; tuyên truyền nhân ngày thành lập ngành, ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, của tỉnh… Cùng với đó là việc xây dưng, treo tranh ảnh, pa nô, áp phích, phát tờ rơi cho nhân dân về hiến máu nhân đạo. Đồng thời, tiến hành triển khai các lớp tập huấn, đào tạo cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên hiến máu nhân đạo; biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể xuất sắc trong phong trào hiến máu nhân đạo được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã đồng hành trong công tác chỉ đạo, kịp thời tôn vinh, khen thưởng những cá nhân, tập thể tham gia hiến máu tình nguyện để nhân rộng các điển hình và tạo phong trào phát triển sâu rộng, đưa phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh trở thành một phong trào quần chúng tự nguyện cao đẹp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, nhất là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên đông đảo trong các cơ sở giáo dục và đào tạo tham gia các đợt tuyên truyền, vận động, xung kích, sẵn sàng tham gia hiến máu để kịp thời điều trị cấp cứu bệnh nhân. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã tích cực tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, hội viên, người lao động và nhân dân về tình trạng, nguy cơ thiếu máu trong cấp cứu và điều trị hiện nay; ý nghĩa, tầm quan trọng của hiến máu cứu người để cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động và nhân dân trong tỉnh hiểu và tích cực tham gia. Các cơ quan báo chí, truyền thông đã tăng cường đưa tin, bài tuyên truyền về phong trào hiến máu tình nguyện, các tấm gương tiêu biểu tham gia phong trào hiến máu tình nguyện; tuyên truyền, phổ biến về tiêu chuẩn, quy định điều kiện, sức khỏe tham gia hiến máu theo quy định của Bộ Y tế, giúp mọi người dân hiểu rằng hiến máu theo đúng chỉ dẫn của thầy thuốc không có hại cho sức khỏe mà còn có tác dụng tốt đến sức khỏe của người tham gia hiến máu tình nguyện.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phong trào hiến máu nhân đạo ở Hưng Yên ngày càng phát triển rộng khắp, được đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Theo tổng hợp báo cáo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Năm 2016, toàn tỉnh đã tiếp nhận được 7.281 đơn vị máu, đạt 119% kế hoạch. Năm 2017, toàn tỉnh tiếp nhận được 7.220 đơn vị máu, đạt 106% kế hoạch. Năm 2018, toàn tỉnh đã vận động hàng nghìn lượt người tham gia hiến máu với số lượng 8.491 đơn vị máu; đạt 113% chỉ tiêu đề ra. Năm 2019, công tác vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh tiếp tục thu được nhiều kết quả tích cực. Các cơ quan, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các doanh nghiệp; các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trung học phổ thông trong toàn tỉnh đã vận động được 27 đợt hiến máu, tiếp nhận được 9.113 đơn vị máu, đạt 108% kế hoạch Trung ương giao, đáp ứng 95% nhu cầu máu cấp cứu và điều trị trên địa bàn tỉnh.

Để phong trào hiến máu nhân đạo của tỉnh tiếp tục trở thành một hoạt động thường xuyên, hiệu quả ngày càng cao hơn, trong năm 2020, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục bám sát và cụ thế hóa việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó tiếp tục phát huy vai trò của các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, vận động người hiến máu tình nguyện, cụ thể là:

Thứ nhất, Hội Chữ thập đỏ tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng đợt tổ chức tuyên truyền, vận động và hiến máu trong toàn tỉnh; phối hợp với ban chỉ đạo vận động các cấp tổ chức tập huấn các kỹ năng tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện.

Thứ hai, Sở Y tế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện theo Thông tư số 05/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 và Thông tư số 20/2018 ngày 30/8/2018 của Bộ Y tế; bố trí cán bộ làm tốt công tác tư vấn cho người hiến máu vào các đợt tổ chức lấy máu; chỉ đạo bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện chuẩn bị các điều kiện, phương tiện vật tư kỹ thuật; tổ chức tiếp nhận máu an toàn, kịp thời tại các điểm hiến máu cố định và các điểm hiến máu lưu động trong toàn tỉnh.

Thứ ba, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh về ý nghĩa, mục đích của phong trào hiến máu tình nguyện; chỉ đạo Đoàn khối trực thuộc, các huyện, thị, thành đoàn tích cực huy động lực lượng đoàn viên tham gia các đợt tuyên truyền, vận động, tổ chức phát động và tiếp nhận máu tại các huyện, thành phố, thị xã; sẵn sàng tham gia hiến máu đột suất khi bệnh viện cần máu để kịp thời điều trị cấp cứu bệnh nhân.

Thứ tư, Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan truyền thông phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện; tuyên truyền các hoạt động hiến máu tình nguyện, các đợt tổ chức hiến máu tình nguyện tập trung và lưu động trong toàn tỉnh, các tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Thứ năm, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch hiến máu tình nguyện tại huyện, thành phố, thị xã; chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện bằng nhiều hình thức phong phú và các đợt, các điểm nhân ngày toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện, ngày thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện.

Thứ sáu, các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; thành viên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh xác định việc tham gia hiến máu tình nguyện là một nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tạo điều kiện vận động, khuyến khích cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang tham gia hiến máu tình nguyện; huy động lực lượng tham gia công tác tuyên truyền, các hoạt động sự kiện hiến máu tình nguyện trong năm. Kịp thời biểu dương, động viên, khen thưởng, có chính sách phúc lợi của cơ quan đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang tham gia hiến máu nhắc lại nhiều lần.

HC

 

Bài viết khác:

10 chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2020

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Phát động hưởng ứng Vì môi trường với chủ đề “Giảm thiểu rác thải nhựa - làm cho thế giới sạch hơn”

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Khí tượng Thủy văn Việt Nam

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu

Tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

Thủ tướng chỉ thị thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa

17 mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030

Mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao, thu lãi tiền tỷ ở Hưng Yên

Hưng Yên: ban hành Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 - 04/10/2020)

Hưng Yên: Lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.