Thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 năm 2020 - 4:06:03 PM
Trang chủ » Chính trị - Xã hội » Tin tức trong tỉnh
Đăng ngày: 08/08/2020 - 9:50:27 PM | Lượt xem: 93 | Ngọc Điệp (st)

Đồng chí Trương Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thăm và làm việc tại tỉnh

Ngày 8.8, Đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Trương Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại tỉnh về đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công, kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh. Tham gia Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương. Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Quốc Toản, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố...


Các đại biểu tại buổi làm việc
Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo Đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19, chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011 - 2020. Đối với tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh đã quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành trung ương. Qua 7 tháng triển khai thực hiện, tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt khá. Tính đến hết ngày 5.8, toàn tỉnh thực hiện giải ngân được 2.760,7 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 86,6% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt tỷ lệ 54,7% kế hoạch địa phương giao.

Trong thời gian tới, tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo quyết liệt công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư, nhất là tiến độ thực hiện dự án và công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) để hoàn thành kế hoạch đầu tư công được giao năm 2020. Đến ngày 30.9.2020, các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn năm 2020 sẽ xem xét cắt giảm, điều chuyển vốn sang các dự án quan trọng, cấp bách cần đẩy nhanh tiến độ, có khả năng giải ngân nhanh. Các sở, ban, ngành chức năng phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư dự án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục liên quan đến việc triển khai đầu tư dự án.

Để đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương quan tâm tháo gỡ một số vướng mắc, khó khăn như: Phê duyệt kéo dài thời gian thực hiện Dự án phát triển toàn diện kinh tế - xã hội các đô thị Việt Trì, Hưng Yên và Đồng Đăng - hợp phần dự án tại thành phố Hưng Yên để tỉnh có cơ sở giải ngân kế hoạch vốn ODA năm 2020 đã giao cho dự án; cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ của Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê tả sông Luộc kéo dài đến hết năm 2021; có ý kiến chấp thuận về việc sử dụng số vốn ODA còn dư của Dự án phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi huyện Ân Thi để tỉnh triển khai và đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn ODA năm 2020; quan tâm, sớm bố trí vốn đầu tư giai đoạn 2 Dự án tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình trong năm 2020, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên.

Đối với chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về CCHC. Công tác kiểm tra CCHC được thực hiện nghiêm túc, công tác tuyên truyền được quan tâm thực hiện với nhiều hình thức phong phú. Đồng thời, đã tổ chức đánh giá kết quả CCHC hằng năm của các đơn vị theo bộ chỉ số CCHC. Giai đoạn 2016 – 2020, có 100% số cơ quan hành chính các cấp thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa hiện đại. Trung tâm phục vụ hành chính công và kiểm soát TTHC tỉnh hoạt động ngày càng hiệu quả, góp phần tăng tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết hồ sơ TTHC cho người dân, tổ chức. Việc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ về CCHC đã góp phần nâng cao, cải thiện chỉ số CCHC của tỉnh giai đoạn 2015 – 2020 từ thứ hạng 56 (năm 2015) lên thứ hạng 22 (năm 2019), tăng 34 bậc. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2019 xếp thứ 4/63 tỉnh, thành phố. 

Nhằm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC đề ra trong giai đoạn 2021 – 2030, UBND tỉnh kiến nghị, đề xuất một số nội dụng như: Đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP quy định về các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện để các địa phương có cơ sở thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại các cơ quan, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, làm căn cứ để các địa phương thống nhất thực hiện; Giao bổ sung biên chế hành chính để tỉnh Hưng Yên bố trí đảm nhiệm các vị trí việc làm thanh tra các chuyên ngành: Giao thông vận tải, xây dựng; Giao bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục, y tế; Ban hành các quy định, hướng dẫn chi tiết về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực cụ thể để tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14.02.2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Tiếp đó, đại diện một số bộ, ngành trung ương là thành viên Đoàn công tác phát biểu, trao đổi, làm rõ một số nội dung Đoàn quan tâm, đồng thời giải thích một số nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách trong giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đánh giá cao những kết quả mà tỉnh đạt được trên các lĩnh vực phát triển KT - XH, trong đó nhấn mạnh kết quả về công tác CCHC, và thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian qua. Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới tỉnh cần tiếp tục quyết tâm, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm là: Đẩy mạnh CCHC, khai thác tiềm năng, lợi thế, có giải pháp đột phá để Hưng Yên phát triển nhanh, toàn diện, bền vững. Tỉnh phát huy mọi nguồn lực, sức mạnh của người dân, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng và thực hiện các giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, đa dạng hóa đầu tư, thu hút các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước. Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ ở các khu, cụm công nghiệp, tạo liên kết chuỗi sản xuất, trở thành động lực cho phát triển công nghiệp; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Gắn CCHC với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, bảo đảm đúng nguyên tắc “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ”. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và gắn kết chặt chẽ với chính sách tinh giản biên chế. Khẩn trương rà soát, ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm đối với công chức; hoàn thiện và ban hành quyết định vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý. Tổ chức triển khai xây dựng Chính quyền điện tử gắn kết chặt chẽ với CCHC nhằm tăng cường tính hiệu quả, bền vững. Khẩn trương rà soát, tổ chức liên thông các phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của các đơn vị trực thuộc, bảo đảm 100% kết nối, liên thông 4 cấp hành chính. Thực hiện hiệu quả công tác đầu tư công trên địa bàn tỉnh; phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. Cần phân chia các dự án đầu tư công theo tiêu chí tiến độ, theo đó: Nhóm 1 là các dự án đã hoàn thành, có khối lượng thì cần hoàn tất thủ tục thanh toán, quyết toán; nhóm 2 là những dự án có khả năng hoàn thành nhưng còn vướng mắc thì chỉ rõ vướng mắc ở khâu nào, thẩm quyền của ai để tập trung giải quyết. Những dự án khó có khả năng hoàn thành hoặc tiến độ quá chậm, vướng mắc về mặt bằng, thủ tục... thì kiên quyết điều chuyển vốn cho các dự án có khả năng hoàn thành. Người đứng đầu chính quyền các cấp tích cực, chủ động rà soát, tháo gỡ hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, khi triển khai thực hiện các chương trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành chức năng tổng hợp, báo cáo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu bày tỏ cảm ơn đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và đoàn công tác đã có chương trình làm việc tại tỉnh. Các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và Đoàn công tác, tỉnh trân trọng tiếp thu và thực hiện nghiêm túc, tỉnh tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT – XH.

Trước đó, đồng chí Trương Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và Đoàn công tác, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (thành phố Hưng Yên), dâng hương tại nhà thờ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu); thăm cây nhãn tổ (xã Hồng Châu, thành phố Hưng Yên), thăm mô hình trồng nhãn tại xã Hồng Nam (thành phố Hưng Yên), kiểm tra thực tế tại Trung tâm phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh.
Nguồn: baohungyen.vn

Bài viết khác:

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Triển khai rà soát, hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng giai đoạn 2020-2022

Triển khai trồng “Hàng cây quân dân” tại các huyện Ân Thi, Tiên Lữ

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ tiếp công dân

Hưng Yên: trực tuyến Hội nghị quán triệt Thông báo Kết luận 173-TB/TW, Chỉ thị 43-CT/TW, Chỉ thị 44-CT/TW

Công bố công khai Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hưng Yên đến năm 2035

Tăng tốc về đích tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ trao tặng Huy hiệu Đảng tại thành phố Hưng Yên

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.