Thứ Bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2020 - 11:45:12 PM
Trang chủ » Chính trị - Xã hội » Tin tức trong tỉnh
Đăng ngày: 19/11/2019 - 10:17:41 AM | Lượt xem: 6309 | Ngọc Điệp (St)

Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ân Thi

Ngày 18.11, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ân Thi về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9.6.2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) (Nghị quyết 33-NQ/TW) và Chương trình hành động số 34-Ctr/TU ngày 15.8.2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22.10.2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (Nghị quyết số 35-NQ/TW).

Toàn cảnh buổi làm việc
Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức quán triệt mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của nghị quyết và đạt được những kết quả tích cực. Đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển rộng khắp. Tỷ lệ gia đình văn hóa trên địa bàn huyện hàng năm đạt gần 90%; 122/132 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa. Toàn huyện có 35% số người tập luyện thể thao thường xuyên. Môi trường văn hóa không ngừng được cải thiện, thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư gắn với xây dựng nông thôn mới. 

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, Ban Chỉ đạo của huyện được kiện toàn, bước đầu thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng và thông tin xấu, độc trên internet. Công tác đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân được coi trọng. Công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội được quan tâm. Đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội được củng cố, hoạt động nền nếp, hiệu quả.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Thủy nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; quan tâm đầu tư cho lĩnh vực văn hóa tương xứng với phát triển kinh tế; tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ; phát huy vai trò, giá trị của các thiết chế văn hóa trong đời sống của nhân dân. Trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW cần xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể; đẩy mạnh công tác tuyên truyền những thông tin tích cực, người tốt, việc tốt; chú trọng việc viết tin, bài đấu tranh với những thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, thông tin xấu, độc…
 

Trong chương trình làm việc, Đoàn đã tiến hành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quang Vinh.
Nguồn: baohungyen.vn

Bài viết khác:

Bế mạc Kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa XVI

Tập trung khắc phục những khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Khai mạc Kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa XVI

Hội LHPN tỉnh: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020

Triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại tiêu thụ nông sản – Lễ hội nhãn lồng Hưng Yên năm 2020

Toàn văn bài phát biểu bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 38 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ

Hội nghị lần thứ 38 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII

Hưng Yên dự hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương

Giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

Nhật Bản là quốc gia đứng đầu về số doanh nghiệp đầu tư tại Hưng Yên

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.