Thứ Hai, ngày 10 tháng 8 năm 2020 - 6:16:09 AM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 20/11/2019 - 8:55:37 AM | Lượt xem: 13505 | Ngọc Điệp (St)

Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh

Ngày 19.11, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9.6.2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) (Nghị quyết 33-NQ/TW) và Chương trình hành động số 34-Ctr/TU ngày 15.8.2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22.10.2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (Nghị quyết số 35-NQ/TW)

Toàn cảnh buổi làm việc

Từ năm 2014 đến nay, Nghị quyết số 33-NQ/TW được triển khai thực hiện nghiêm túc trong lực lượng vũ trang tỉnh (LLVT), gắn với các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, văn nghệ được đẩy mạnh. Đảng ủy Quân sự tỉnh thường xuyên chăm lo, xây dựng các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh có môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú,  không ngừng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài quân đội tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo ra nhiều giá trị văn hóa mới phục vụ bộ đội và nhân dân. Các cơ quan, đơn vị phát huy tốt hiệu quả hoạt động văn hóa ở cơ sở… Công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, cách mạng được coi trọng. Qua đó, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, hạn chế ảnh hưởng của văn hóa xấu, độc, xây dựng cơ quan, đơn vị và địa bàn an toàn, tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, LLVT tỉnh hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.


Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Quân sự tỉnh tăng cường chỉ đạo tuyên truyền, định hướng nhận thức, tư tưởng bộ đội trước các sự kiện chính trị, các vấn đề nhạy cảm mà dư luận quan tâm. Các cơ quan, đơn vị đã tích cực viết tin, bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đồng thời chia sẻ những nội dung tích cực trong hoạt động quân sự, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong LLVT tỉnh.


Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Thủy nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Nghị quyết số 35-NQ/TW trên cơ sở xây dựng kế hoạch, chương trình, phần việc cụ thể. Trong triển khai thực hiện, cần lồng ghép với nội dung tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng công tác giáo dục đạo đức, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ. Mỗi cán bộ, chiến sỹ trên cơ sở nhiệm vụ được giao, tích cực đấu tranh trên các mặt trận nhằm phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, thông tin xấu, độc; quan tâm bảo vệ, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Nguồn: baohungyen.vn

Bài viết khác:

Thẩm định huyện nông thôn mới tại các huyện Tiên Lữ, Ân Thi

Cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc

Phù Cừ: Đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Ba

Mỹ Hào triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2020

Xây dựng “thế trận lòng dân” ở khu vực biên giới

Tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Hưng Yên: Giao ban báo chí tháng 8/2020

Bàn về khái niệm “Dư luận xã hội”

Kiểm điểm tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.