Thứ Năm, ngày 9 tháng 7 năm 2020 - 3:52:08 PM
Trang chủ » Lịch sử, truyền thống » 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng
Đăng ngày: 14/07/2017 - 2:41:51 PM | Lượt xem: 1322

Công tác tuyên giáo phải thật sự gắn với cuộc sống, giải quyết kịp thời những vấn đề do thực tiễn đặt ra

(Diễn văn của đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập ngành tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh)

Kính thưa: Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh,

Kính thưa: Đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương,

Kính thưa các vị đại biểu khách quý! Thưa toàn thể các đồng chí!

Trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hăng hái thi đua lập thành tích kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017), chào mừng 72 năm ngày Quốc khánh 2-9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh (1947-2017).

Thay mặt cán bộ và chuyên viên ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, xin trân trọng gửi tới đồng chí: Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo ngành Tuyên giáo, các đại biểu khách quý cùng toàn thể cán bộ, chuyên viên ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc.

Kính thưa các đồng chí!

Ngay từ khi Chi bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Sài Thị được thành lập (năm 1928 tại xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu) công tác tuyên truyền, nay là công tác tuyên giáo đã được chú trọng với những phương thức tuyên truyền chủ yếu là tuyên truyền miệng, diễn thuyết, cổ động; kêu gọi, vận động quần chúng nhân dân đấu tranh, thực hiện treo cờ Đảng, rải truyền đơn, áp phích.

Với sự đóng góp của công tác tuyên truyền, phong trào cách mạng của tỉnh ngày càng lớn mạnh, chi bộ Đảng được thành lập ở nhiều nơi, dẫn đến sự kiện thành lập Đảng bộ tỉnh (7/1941).

Cuộc tổng biểu tình ngày 22-8-1945, giành chính quyền ở tỉnh lỵ Hưng Yên được coi là ngày thắng lợi chung của cao trào khởi nghĩa giành chính quyền của Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên. Cách mạng Tháng Tám ở Hưng Yên thành công thể hiện rõ vai trò xung kích của mặt trận tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân.

Ngày 4-1-1947, thực dân Pháp nổ súng tấn công Hưng Yên. Đứng trước thách thức to lớn ấy, tháng 5-1947, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất được tiến hành tại Trà Bồ (xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ). Thực hiện Nghị quyết Đại hội, Tỉnh uỷ chỉ đạo đợt “phê bình và tự phê bình” qua học tập “Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các đồng chí Bắc Bộ”, mở đợt phát triển đảng viên “Lớp Tháng Tám”.  

Tháng 8-1947, Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ Hưng Yên được thành lập. Đây là mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày càng vững mạnh của lĩnh vực công tác tư tưởng, khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. Từ đây, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên huấn ở Hưng Yên đã có cơ quan chuyên trách chỉ đạo hoạt động từ tỉnh đến cơ sở.

 Sau gần 8 năm (1947-1954) kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trải qua nhiều thăng trầm song Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy luôn hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng bộ tỉnh giao, từng bước được trưởng thành và phát triển, đóng góp công sức không nhỏ vào quá trình chiến đấu, phục vụ chiến đấu, tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân; huấn luyện, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ kháng chiến, lãnh đạo các tổ chức đảng, chính quyền các đoàn thể, chỉ đạo du kích chiến đấu, đấu tranh với địch trên các mặt trận, từng bước giành thắng lợi, giải phóng quê hương.

Từ năm 1954-1967, Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ, rồi đổi tên thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành trong khối tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên mọi lĩnh vực: Kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, tuyên truyền tin chiến thắng của quân và dân hai miền Nam - Bắc, về gương của các tập thể, đơn vị xuất sắc, gương người tốt việc tốt… Song song với việc đẩy mạnh các hoạt động, bộ máy tổ chức, biên chế của Ban Tuyên giáo các cấp đã được kiện toàn, củng cố thêm một bước. Hoạt động của ngành Tuyên giáo đã góp phần to lớn vào những thành tựu của Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên trong những năm 1954-1967, chuẩn bị đầy đủ cả về tư tưởng và tổ chức, về tiềm lực kinh tế, quốc phòng để cùng với quân dân miền Bắc bước vào một thời kỳ cách mạng mới đầy gian khổ, hy sinh nhưng vô cùng oanh liệt - thời kỳ chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ lần thứ hai, xây dựng hậu phương và chi viện tiền tuyến đánh bại kẻ thù. 

Năm 1968, tỉnh Hưng Yên và Hải Dương được hợp nhất thành tỉnh Hải Hưng. Gần 29 năm hợp nhất tỉnh (1968-1996) trong bối cảnh đất nước gặp phải muôn vàn khó khăn do chiến tranh, thiên tai và sự chuyển đổi cơ chế cùng những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, song ngành Tuyên giáo luôn chủ động tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của cấp ủy các cấp; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Việc tuyên truyền, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, không ngừng củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Ngày 1/1/1997, tỉnh Hưng Yên được tái lập. Từ đó đến nay, ngành Tuyên giáo Hưng Yên tiếp tục phát triển, luôn là hạt nhân quan trọng trong công tác chính trị, tư tưởng, giữ vững vị trí quan trọng hàng đầu trong hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. Sau 20 năm tái lập tỉnh (1997-2017), ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác. Cụ thể:

Toàn ngành tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy các cấp tổ chức nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và của các cấp ủy; xây dựng và ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động, đề án, kế hoạch để thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trưng ương trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo; phối hợp với các ngành chức năng tham mưu, xây dựng các văn bản, hướng dẫn chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp; tham mưu chỉ đạo tổ chức thành các cuộc thi: Báo cáo viên giỏi về Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (năm 2001); Báo cáo viên giỏi về tư tưởng Hồ Chí Minh (năm 2003); Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (năm 2007 – 2008)...

Cùng với công tác tham mưu, toàn ngành đã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ trong lĩnh vực công tác tuyên giáo, nhất là công tác thông tin, tuyên truyền; định hướng dư luận xã hội; công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương; công tác khoa giáo; giáo dục lý luận chính trị; văn hóa - văn nghệ.

Kính thưa các đồng chí!

Trải qua lịch sử 70 năm xây dựng và phát triển, cơ quan chuyên trách làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã có những tên gọi khác nhau và có những lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng, song ở giai đoạn nào ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên cũng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào thắng lợi chung của toàn tỉnh.

Với những kết quả đạt được, nhất là từ khi tái lập tỉnh đến nay, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chính phủ tặng Cờ; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Bức trướng với nội dung “Trung thành – Chủ động – Thiết thực – Hiệu quả” cho ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh.

Phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm qua, đồng thời để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh thời gian tới cần tập trung thực hiện mục tiêu vừa cơ bản, vừa cụ thể là góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng các cấp; củng cố, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong Ðảng, sự đồng thuận trong nhân dân, tiếp tục giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Ðảng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy mạnh mẽ sức mạnh của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, của đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục đổi mới toàn diện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo theo hướng chuyển mạnh về cơ sở, bám sát thực tiễn. Công tác tuyên giáo phải thật sự gắn với cuộc sống, giải quyết kịp thời những vấn đề do thực tiễn đặt ra, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, quyết tâm xây dựng Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp, giàu đẹp và văn minh.

Nhân kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất, thay mặt cho cán bộ, chuyên viên ngành Tuyên giáo, tôi bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, phối hợp giúp đỡ, động viên ngành Tuyên giáo; tôi xin gửi đến các thế hệ lãnh đạo, cán bộ làm công tác Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh lời thăm hỏi, cảm ơn và chúc mừng thân thiết nhất.

Xin kính chúc các đồng chí đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí dự hội nghị mạnh khoẻ, gia đình hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn!

Bài viết khác:

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dâng hương tại các Khu di tích lịch sử của tỉnh Cao Bằng

Tuyên giáo Hưng Yên nguyện sắt son theo lời Người dạy

Kết quả tuần 14, cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"

Bạn Lữ Đức Báu giành giải Nhất tuần 13 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Kết quả tuần 13, cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"

Bạn Nguyễn Thành Vũ đoạt giải Nhất Cuộc thi tuần 12 tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo

Kết quả tuần 11, cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"

Kết quả tuần 10, cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"

Củng cố lòng tự hào về truyền thống 90 năm ngành Tuyên giáo của Đảng

Kết quả tuần 9, cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.