Thứ Năm, ngày 9 tháng 7 năm 2020 - 3:16:06 PM
Trang chủ » Lịch sử, truyền thống » 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng
Đăng ngày: 12/07/2017 - 7:57:25 AM | Lượt xem: 2179

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục truyền thống

Nguyễn Tiến Thuyết

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU ngày 26/3/1998 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ các cấp, các ngành và đoàn thể, trong những năm qua, Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện để các ngành, địa phương làm tốt công tác nghiên cứu, biên soạn và xuất bản sách lịch sử Đảng đồng thời nghiêm túc, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngay sau ngày tái lập tỉnh, cùng với chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiến hành nghiên cứu, biên soạn sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, tập I (1929-1954)”. Tháng 01/1998, sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, tập I” được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát hành. Cuốn sách là cẩm nang quan trọng, cung cấp thông tin chính thống về tư liệu lịch sử của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 1929 - 1954. Tiếp đó, đến tháng 4/2004, cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, tập II, giai đoạn 1954 - 1975” được phát hành. Đến năm 2009, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục phát hành cuốn “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, tập III, giai đoạn 1975 - 2005”. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn biên soạn 03 cuốn sách “Lịch sử tỉnh Hưng Yên” làm tài liệu giảng dạy của Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, Trung tâm BDCT cấp huyện và các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, để lưu danh các anh hùng liệt sĩ và các Mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Hưng Yên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy biên soạn, phát hành sách “Anh hùng liệt sĩ tỉnh Hưng Yên” (năm 2012), sách “Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Hưng Yên (1994 - 2015)” (năm 2016). Tính đến tháng 6/2017, toàn tỉnh đã có 137/161 xã, phường, thị trấn xuất bản sách lịch sử Đảng bộ, có 28/47 ban, ngành, đoàn thể tỉnh xuất bản sách lịch sử và kỷ yếu của ngành mình.

Nhìn chung, các công trình lịch sử đã xuất bản đảm bảo tính Đảng, tính khoa học, đồng thời thể hiện rõ những nét đặc thù, độc đáo riêng của từng địa phương, đơn vị, góp phần làm rõ thêm lịch sử của Đảng bộ tỉnh. Nhiều công trình đã tổng kết thực tiễn lịch sử và kinh nghiệm của địa phương, của ngành, góp phần quan trọng đối với công tác tư tưởng, lý luận, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh trong sự nghiệp đổi mới.

Trước những yêu cầu cấp thiết của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới và từ thực trạng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương trong tỉnh thời gian qua, để tiếp tục thực hiện tốt công tác nghiên cứu, biên soạn và giáo dục lịch sử Đảng bộ địa phương trong thời gian tới, cần tập trung làm tốt một số vấn đề sau:

Một là, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng. Tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân về Chỉ thị 15-CT/TW ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư; Chỉ thị 06-CT/TU ngày 26/3/1998 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách lịch sử Đảng bộ địa phương và các ngành, đoàn thể tỉnh. Mục đích của việc nghiên cứu, tổng kết lịch sử Đảng là làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ con đường cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, làm rõ lý luận và thực tiễn về xây dựng Đảng, góp phần vào công tác chính trị, tư tưởng, lý luận của Đảng hiện nay.

Hai là, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác nghiên cứu lịch sử Đảng. Đây là vấn đề then chốt có tính quyết định. Phải lựa chọn những cán bộ có tâm huyết, có trình độ nghiệp vụ để hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên được phân công nhiệm vụ công tác này. Vì vậy, để nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương cần tập trung đào tạo, bồi dưỡng lực lượng cán bộ làm công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng.

Ba là, xác định vai trò quan trọng của việc sưu tầm, xác minh và thẩm định tư liệu. Mục đích của biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương không những khôi phục lại bức tranh lịch sử, tái hiện lại quá trình lịch sử, làm sống lại quá khứ, mà còn khám phá ra bản chất, quy luật của lịch sử, rút ra kinh nghiệm. Muốn vậy nguồn tư liệu cần được tiến hành xác minh, thẩm tra và nghiên cứu cẩn thận, chu đáo.

Bốn là, công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử. Các cấp, các ngành, các đơn vị cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp đồng bộ trong việc tuyên truyền, giáo dục lịch sử bằng nhiều hình thức như: thông qua các buổi tuyên truyền, lồng ghép những câu chuyện có ý nghĩa lịch sử, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho hiện tại; củng cố vai trò hệ thống bảo tàng, trung tâm văn hóa, nhà văn hóa địa phương; phát huy tác dụng giáo dục của các di tích lịch sử; đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục lịch sử trong các trường học, trung tâm bồi dưỡng chính trị, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bài viết khác:

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dâng hương tại các Khu di tích lịch sử của tỉnh Cao Bằng

Tuyên giáo Hưng Yên nguyện sắt son theo lời Người dạy

Kết quả tuần 14, cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"

Bạn Lữ Đức Báu giành giải Nhất tuần 13 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Kết quả tuần 13, cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"

Bạn Nguyễn Thành Vũ đoạt giải Nhất Cuộc thi tuần 12 tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo

Kết quả tuần 11, cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"

Kết quả tuần 10, cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"

Củng cố lòng tự hào về truyền thống 90 năm ngành Tuyên giáo của Đảng

Kết quả tuần 9, cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.