Thứ Năm, ngày 21 tháng 3 năm 2019 - 1:30:21 PM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống
Đăng ngày: 13/03/2018 - 10:20:10 AM | Lượt xem: 649

Tìm hiểu thuật ngữ "Đầu tư xã hội" trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Đầu tư xã hội (đầu tư phát triển toàn xã hội) là hoạt động đầu tư của cả xã hội (mọi thành phần kinh tế), sử dụng toàn bộ tiền vốn bỏ ra (chi tiêu) để làm tăng và/hoặc duy trì năng lực sản xuất cũng như nguồn lực để nâng cao mức sống về vật chất và tinh thần của toàn bộ xã hội trong một thời kỳ nhất định. 

Các lĩnh vực đầu tư bao gồm: đầu tư tạo ra tài sản cố định, đầu tư làm tăng tài sản lưu động, mua các tài sản quý hiếm, dự trữ vàng dưới dạng hàng hóa, các sản phẩm hàng hóa dự trữ trong dân cư, đầu tư phát triển nâng cao dân trí, tăng cường phúc lợi xã hội, cải thiện môi trường sinh thái hỗ trợ dân sinh,…
Vốn đầu tư là một yếu tố cực kỳ quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, quy mô vốn đầu tư và hiệu quả vốn đầu tư có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia. Tỷ lệ vốn đầu tư/GDP ở Việt Nam giai đoạn 2005-2014 như sau:

Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện/GDP qua các năm

 Năm

Tổng đầu tư toàn xã hội (Tỷ đồng, giá hàng hóa)
GDP (Tỷ đồng, giá hàng hóa)
Tổng đầu tư toàn xã hội/GDP (%)
2005
343.135
914.001
37,5
2006
404.712
1.061.565
38,1
2007
532.093
1.264.769
41,4
2008
616.735
1.616.047
38,2
2009
708.826
1.809.149
39,2
2010
830.278
2.157.828
38,5
2011
924.495
2.779.880
33,3
2012
1.010.114
3.245.419
31,1
2013
1.094.542
3.584.262
30,5
2014
1.220.724
3.937.856
31,1
2015 (đăng ký)
1.367.200
4.192.862
32,6
Kế hoạch 5 năm 2016-2020
-
-
32-34% GDP
 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê, https://www.gso.gov.vn/ default.aspx?tabid=715)

 

Trong thống kê, đầu tư phát triển toàn xã hội bao gồm các nguồn vốn từ khu vực kinh tế nhà nước, kinh tế ngoài nhà nước (khu vực tư nhân, hợp tác xã và các hộ gia đình) và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Cơ cấu các nguồn vốn trong giai đoạn 2005-2014 như sau:

Cơ cấu vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chia theo thành phần kinh tế giai đoạn 2015 -2014    (Đơn vị: %)

Năm

Tổng số

Chia ra

Kinh tế nhà nước

Kinh tế ngoài nhà nước

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

2005

100,0

47,1

38,0

14,9

2006

100,0

45,7

38,1

16,2

2007

100,0

37,2

38,5

24,3

2008

100,0

33,9

35,2

30,9

2009

100,0

40,5

33,9

25,6

2010

100,0

38,1

36,1

25,8

2011

100,0

37,0

38,5

24,5

2012

100,0

40,3

38,1

21,6

2013

100,0

40,4

37,7

21,9

2014

100,0

39,9

38,4

21,7

 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê, https://www.gso.gov.vn/ default.aspx?tabid=715)

 

 

Đại hội XII của Đảng đề ra mục tiêu: “Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm bằng khoảng 32-34% GDP”

Nguồn: GS.TS Phùng Hữu Phú - GS.TSKH Nguyễn Văn Đặng – PGS.TS Nguyễn Viết Thông (đồng chủ biên): Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, NXB CTQG – Sự thật, Hà Nội, 2016

Bài viết khác:

Thành phố Hưng Yên: Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng học tập nghị quyết của Đảng

Thành ủy Hưng Yên học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

Toàn văn Bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Quốc hội bế mạc kỳ họp thứ 5, thông qua Nghị quyết kỳ họp

Khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết

Nghị quyết 28-NQ/TW: Hoàn thiện bộ máy tổ chức thực hiện BHXH

Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tại huyện Yên Mỹ

Toàn văn Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.