Thứ Năm, ngày 20 tháng 2 năm 2020 - 6:16:52 PM
Trang chủ » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh » Gương điển hình
Đăng ngày: 21/02/2019 - 9:16:09 AM | Lượt xem: 9445 |

Đảng bộ xã Xuân Trúc đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác

Đảng bộ xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi (Hưng Yên) có 319 đảng viên, sinh hoạt tại 13 chi bộ, trong đó 170 đồng chí đã được tặng huy hiệu Đảng. Trong những năm gần đây, Đảng bộ xã Xuân Trúc luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ xã đã được thực hiện nghiêm túc, dần đi vào nền nếp, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên. Sự chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ xã Xuân Trúc đã góp phần quan trọng vào thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng Đảng, thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển.

Để triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Xuân Trúc một mặt căn cứ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy Ân Thi, mặt khác, bám sát vào tình hình thực tiễn ở địa phương để chủ động cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện, gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ngay sau hội nghị quán triệt, triển khai ở Đảng bộ xã, các chi bộ trực thuộc đã tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện, đảm bảo đồng bộ, phù hợp và hiệu quả. Cùng với việc học tập, quán triệt các chuyên đề, các chi bộ đã tổ chức thảo luận, hướng dẫn cho đảng viên đăng ký, cam kết thực hiện nội dung học tập và làm theo, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Hằng tháng, các chi bộ đều tiến hành nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện của tập thể, cá nhân. Kết quả này là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm.

Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát. Cấp ủy đã đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương vào chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm. Đặc biệt, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đưa việc triển khai học tập, làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên trong các buổi sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ đã phân công, duy trì thường xuyên việc các đồng chí đảng ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ. Riêng các đồng chí ủy viên ban thường vụ đảng ủy được phân công trực tiếp chỉ đạo những chi bộ còn nhiều hạn chế, khó khăn, nhằm kịp thời nắm bắt và giải quyết những hạn chế, khó khăn. Thông qua đó, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ từng bước được nâng lên. Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt đạt trên 80%; 100% đảng viên gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Năm 2018, Đảng bộ có 13/13 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, 2 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 8,12% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 62,89% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua học tập, mỗi đảng viên trong chi bộ đã xác định học tập và làm theo Bác là việc làm thường xuyên, được thể hiện bằng những công việc cụ thể hằng ngày, mang lại lợi ích cho cộng đồng. Năm 2018, toàn Đảng bộ xã có 17 đảng viên được ghi danh Sổ ghi đảng viên tiêu biểu về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với việc lãnh đạo Đảng bộ thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Xuân Trúc còn thường xuyên tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong học tập và làm theo Bác. Nhờ đó, kinh tế của địa phương tiếp tục phát triển. Những khởi sắc của một miền quê Xuân Trúc trong phát triển kinh tế - xã hội càng làm cho người dân địa phương phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Đảng ủy, các cấp, các ngành ở địa phương. Cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch theo hướng tích cực: Nông nghiệp 22%; thủ công nghiệp - xây dựng 35%; thương mại, dịch vụ 43%; tổng diện tích gieo trồng đạt 99,48%, năng suất lúa đạt 116/120 tạ/ha; thu nhập 1 ha canh tác đạt 128,5 triệu đồng; bình quân thu nhập đầu người đạt 42,3 triệu đồng/năm, so cùng kỳ tăng 4,9 triệu đồng/năm. Hộ nghèo theo chuẩn mới 3,32%; 6/6 làng được công nhận “Danh hiệu làng văn hóa”; 97% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Trường Mầm non và Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Năm 2018, Đảng bộ xã Xuân Trúc được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng cờ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (2014-2018); được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Qua triển khai thực hiện, có thể nhận thấy, nhiều chi bộ của Đảng bộ xã Xuân Trúc đã chọn đúng vấn đề trọng tâm; quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; nghiêm túc triển khai nên đã đạt được những kết quả nhất định. Chi bộ Trường Mầm non đã làm tốt công tác huy động nguồn xã hội hoá xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường. Năm 2018, nhà trường đã huy động được trên 310 triệu đồng để xây dựng khung, mái vòm trường mầm non trung tâm. Chi bộ Xuân Nguyên huy động được gần 273 triệu đồng từ nguồn ủng hộ của nhân dân xây dựng thiết chế nhà văn hoá thôn. Chi bộ Cù Tu lãnh đạo cán bộ và nhân dân đóng góp cải tạo, xây dựng, nạo vét được 02 tuyến rãnh tiêu thoát nước dân sinh dài 740m trị giá 87 triệu đồng và 200 ngày công lao động...

Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Đảng bộ xã Xuân Trúc thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng; tạo chuyển biến tích cực về hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; qua đó, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; là cơ sở vững chắc để Đảng bộ xã Xuân Trúc tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên; góp phần đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Minh Đức

 

 

Bài viết khác:

Người anh hùng liệt sĩ tuổi mười hai

Nữ Điều tra viên tiêu biểu thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ về Người chiến sỹ Công an Nhân dân

Trung tá Hoàng Văn Bình: Người đạt giải Nhất Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Hưng Yên năm 2019

Một cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi

Khát vọng làm giàu của một nông dân Hưng Yên

Một Bí thư Chi bộ gương mẫu, trách nhiệm

Người Cựu chiến binh tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm

Những việc làm cụ thể là thước đo đánh giá việc học và làm theo Bác ở đoàn viên, thanh niên Hưng Yên

Lan tỏa phong trào học tập và làm theo Bác ở Cựu chiến binh Hưng Yên

Người cựu chiến binh cả đời theo gương Bác

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.