Thứ Năm, ngày 4 tháng 3 năm 2021 - 8:01:15 PM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Đăng ngày: 22/10/2020 - 3:45:57 PM | Lượt xem: 213 | Đỗ Tiến Sỹ

Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên quyết tâm thực hiện thắng lợi Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 185-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đồng chí ĐỖ TIẾN SỸ
Ủy viên BCH Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở bảo đảm đúng yêu cầu, nội dung, tiến độ kế hoạch và thành công tốt đẹp. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới và sáng tạo, đại hội đảng bộ các cấp đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy được trí tuệ, sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân Hưng Yên, chuẩn bị điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Xuất phát từ nhận thức về ý nghĩa đặc biệt, tầm quan trọng của việc tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp; ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị và thảo luận, ban hành Kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trong toàn tỉnh nghiêm túc quán triệt, triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp. Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW, các văn bản của Trung ương, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch của cấp huyện và cơ sở được tổ chức kịp thời, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra.
Việc xây dựng kế hoạch đại hội, cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp được các cấp ủy tiến hành nghiêm túc. Sau khi ban hành Kế hoạch số 185-KH/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp; về theo dõi, nắm tình hình nhân dân; về tổng hợp ý kiến nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng; về tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội đảng bộ các cấp... Chỉ đạo các ban Đảng tỉnh căn cứ Chỉ thị, Hướng dẫn của các ban Đảng Trung ương và tình hình thực tiễn của tỉnh, xây dựng Hướng dẫn về công tác đại hội. Các Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Tổ chức, Phục vụ Đại hội được thành lập và kịp thời kiện toàn, bổ sung; xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể, theo lộ trình khoa học. Công tác nhân sự và quy trình công tác nhân sự cấp uỷ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác tuyên truyền, thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; lấy ý kiến của nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện đại hội… được hướng dẫn cụ thể.
Trên cơ sở ý kiến của các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị dành thời gian thỏa đáng trao đổi, thảo luận, giải đáp vướng mắc, phát sinh… để thống nhất nhận thức và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhằm tăng cường chỉ đạo, sâu sát cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch số 185-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cấp huyện ban hành 309 văn bản về công tác tổ chức đại hội cấp huyện và cấp cơ sở; thành lập tổ công tác theo dõi hướng dẫn đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở; thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức đại hội.
Cùng với Đảng bộ huyện Kim Động và Đảng bộ Công an tỉnh được lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện, công tác chỉ đạo đại hội điểm, đại hội thí điểm tại các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy được ban thường vụ cấp ủy cấp huyện quan tâm, triển khai theo đúng định hướng, đồng thuận và thành công tốt đẹp. Đến giữa tháng 5/2020, 25/25 tổ chức cơ sở đảng thuộc 13 đảng bộ cấp huyện và tương đương đã hoàn thành đại hội điểm và thí điểm; việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm bí thư cấp ủy tại đại hội nơi không trực tiếp bầu bí thư và việc bầu bí thư trực tiếp tại đại hội được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình; đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên được bầu theo Quy chế bầu cử trong Đảng và Hướng dẫn số 03-HD/TW của Ban Bí thư. Đặc biệt, công tác chuẩn bị văn kiện được các cấp ủy chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng. Nhiều ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện đóng góp sát với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là ý kiến của các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ chủ chốt của Trung ương, của tỉnh, huyện nghỉ hưu và cán bộ, đảng viên có nhiều kinh nghiệm trên các lĩnh vực. Việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, văn kiện của đại hội cấp trên trực tiếp được thực hiện theo đúng trình tự quy định. Cùng với đó, khâu chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới đã được thực hiện theo đúng quy trình 5 bước, đảm bảo dân chủ, công khai từ khâu nhận xét, đánh giá cán bộ, rà soát, thẩm tra, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy khóa mới được tiến hành chặt chẽ, thận trọng, khách quan, đúng thẩm quyền quy định.
Nhờ quá trình chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đến cuối tháng 6/2020, 551/551 tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh đã hoàn thành tổ chức đại hội. Đến giữa tháng 8/2020, 13/13 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy hoàn thành đại hội bảo đảm đúng quy trình, nội dung theo quy định. Công tác bầu cử tại đại hội được tiến hành theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng; kết quả bầu tập trung, các đồng chí trúng cử đều đạt số phiếu cao. Nhân sự trúng cử cấp ủy khóa mới, đại biểu dự đại hội cấp trên có số phiếu tập trung, đạt tỷ lệ cao; đảm bảo theo cơ cấu về tuổi trẻ, tỷ lệ nữ, đổi mới cấp ủy và được tiến hành đồng thời với việc chuẩn bị nhân sự chủ chốt lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đối với cấp cơ sở: Số lượng trúng cử là 4.385 đồng chí; số tái cử 3.071 đồng chí, bằng 70,03%; số tham gia lần đầu 1.314 đồng chí, bằng 29,97%; tỷ lệ nữ là 24,26%; dưới 35 tuổi là 11,63%; từ 35 đến dưới 40 tuổi là 23,40%. 100% bí thư bầu tại đại hội hoặc hội nghị ban chấp hành đều trúng cử với số phiếu đạt trên 85%. Đối với cấp huyện: 100% đại hội bầu 1 vòng đủ số lượng, đúng cơ cấu. Số lượng trúng cử là 409 đồng chí; số tái cử là 312 đồng chí, bằng 76,28%; số tham gia lần đầu là 97 đồng chí, bằng 23,72%; tỷ lệ nữ là 18,83%; dưới 40 tuổi là 14,91%. 100% bí thư bầu tại đại hội hoặc hội nghị ban chấp hành đều trúng cử với số phiếu đạt trên 90%.
Qua kết quả trên cho thấy, trong bối cảnh tình hình trong nước có những diễn biến bất lợi do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội đặt ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ mới, khó khăn, phức tạp hơn. Song, việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở và trên cơ sở được Tỉnh ủy xác định là nhiệm vụ chính trị trọng yếu, được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm thường xuyên, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, có hiệu quả. Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh đã hướng về Đại hội bằng các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2020 và cả nhiệm kỳ. Thành công đại hội đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 là tiền đề, là điều kiện quan trọng để toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân trong tỉnh phát huy kết quả đạt được, tạo khí thế mới, góp phần quan trọng cho sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
Chỉ còn ít tuần nữa, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX sẽ được diễn ra. Tỉnh ủy đã và đang tích cực chuẩn bị các nội dung và điều kiện cho Đại hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW và hướng dẫn của Trung ương. Vừa qua, ngày 18/9/2020, Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhất là dự thảo các văn kiện trình Đại hội.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đảm bảo cho thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh cần tập trung cao độ, nêu cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, rút bài học kinh nghiệm từ thực tiễn đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
Thứ nhất, làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Xác định các hình thức, biện pháp và thời gian tuyên truyền phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị và đem lại hiệu quả cao nhất. Trước mắt, tổ chức thật tốt Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2015 - 2020, tạo khí thế phấn khởi, thi đua sôi nổi của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội.
Thứ hai, tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các Quy định, Quy chế của Trung ương, Hướng dẫn của các ban Đảng Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, chú trọng thực hiện tốt Kết luận số 55-KL/TW ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” gắn với tổ chức thực hiện tốt Phương án nhân sự đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua. Cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ Chính trị tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Tỉnh ủy Hưng Yên ngày 18/9/2020; việc tổ chức Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh phải trên tinh thần thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí, bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, tạo ấn tượng tốt đẹp.
Thứ ba, tập trung tiếp thu, hoàn thiện đảm bảo chất lượng các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trọng tâm là dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015- 2020 trình Đại hội; trong đó đặc biệt lưu ý đến những mục tiêu, giải pháp, chương trình hành động cụ thể để thực hiện hoàn thành các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với tinh thần phát huy dân chủ, cầu thị, lắng nghe, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục tiếp thu các ý kiến tham gia của các cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội. Báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia vào các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng cần chuẩn bị kỹ lưỡng, trình bày ngắn gọn; chú ý nêu rõ những vấn đề đã được đa số nhất trí, những vấn đề quan trọng và còn nhiều ý kiến khác nhau để đại hội tiếp tục thảo luận, biểu quyết.
Thứ tư, phát huy dân chủ trong quá trình chuẩn bị nhân sự đại hội. Công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội bảo đảm quy trình, số lượng, tiêu chuẩn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, nhất là cơ cấu về độ tuổi, tỷ lệ tuổi trẻ, tỷ lệ nữ, tỷ lệ tái cử. Thực hiện nghiêm quy trình bầu cử theo Quy chế bầu cử trong Đảng và các hướng dẫn của Trung ương. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với các đồng chí không đủ tuổi tái cử. Hoàn thiện Hồ sơ nhân sự Đại hội và công tác cán bộ trước, trong và sau Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy định, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
Thứ năm, tăng cường công tác dự báo, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội.
Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại được mở rộng, vai trò, vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế và lòng tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố, tăng lên. Trong tỉnh, những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra đã đạt và vượt chỉ tiêu, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn sức mạnh của toàn dân, toàn quân.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên quyết tâm phấn đấu, nỗ lực không ngừng, tập trung cao, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 

Bài viết khác:

Phát động hai cuộc thi chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng

Các định hướng lớn về phát triển đất nước trong giai đoạn 2021-2030 theo Nghị Đại hội XIII

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

Một số điểm mới nổi bật trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự họp báo sau Đại hội

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ ra mắt BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Diễn văn bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Bế mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Thông cáo báo chí về phiên bế mạc của Đại hội XIII

Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.