Thứ Ba, ngày 11 tháng 12 năm 2018 - 3:27:23 AM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Chỉ đạo - Hướng dẫn - Nghiệp vụ
Đăng ngày: 16/08/2018 - 2:14:11 PM | Lượt xem: 2317 | NĐ (st)

Công văn số 715-CV/BTGTU ngày 16/8/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi thiết kế biểu trưng Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột

Căn cứ Công văn số 958-CV/BTGTU ngày 09/8/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc đề nghị phối hợp, hỗ trợ tuyên truyền Cuộc thi thiết kế biểu trưng Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột. Theo đó, để chuẩn bị cho Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức Cuộc thi thiết kế biểu trưng Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột, nhằm lựa chọn biểu trưng chính thức của Lễ hội.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh quan tâm chỉ đạo, phổ biến, động viên các phóng viên, văn nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nhiếp ảnh, điêu khắc, mỹ thuật, tạo hình…trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia Cuộc thi thiết kế biểu trưng Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 do tỉnh Đắk Lắk tổ chức.
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
(Đã ký)
 
Phạm Văn Nghệ

Xem chi tiết Thông báo số 1293-TB/BTC tại đây:

Bài viết khác:

Tài liệu học tập các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng

Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Xuất bản 4 tập Văn kiện Đảng Toàn tập (từ tập 65 đến tập 68)

Chỉ thị số 13/CT-CTUBND ngày 31/10/2018 về tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình cấp nước sạch tỉnh Hưng Yên giai đoạn đến năm 2020

Thông cáo số 9 Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV

Thông cáo số 8 Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV

Kế hoạch số 128-KH/TU ngày 8/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức từ hạng III lên hạng II trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hưng Yên năm 20181

Kế hoạch số 118-KH/TU ngày 08/8/2018 của Tỉnh ủy tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.