Thứ Năm, ngày 27 tháng 6 năm 2019 - 5:25:26 AM
Trang chủ » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh » Gương điển hình
Đăng ngày: 11/12/2018 - 10:59:55 AM | Lượt xem: 1086 | Nguyễn Liên

Công tác tuyên truyền góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 ở Đảng ủy Quân sự tỉnh

Phát huy kinh nghiệm, kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Thường vụ Đảng ủy, những năm qua, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn lực lượng vũ trang bằng nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác.

Ngay sau khi có Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW ngày 08/7/2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, với tinh thần chủ động, trách nhiệm, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã xây dựng, triển khai Kế hoạch số 350 -KH/ĐU của Đảng ủy thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, chỉ đạo các chi, đảng ủy cơ sở tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi”, “Tự sửa” trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang tỉnh. Một trong những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng được cấp ủy xác định cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh.
Để việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lan tỏa rộng khắp, công tác tuyên truyền được Đảng ủy tiến hành bằng nhiều hình thức phong phú, linh hoạt. Trong 02 năm, các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh và Đảng bộ quân sự các huyện, thành phố đã tổ chức tốt việc học tập các chuyên đề của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục chính trị, Quân khu và Ban tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành. Cụ thể, năm 2016 học 03 chuyên đề, năm 2017 học 6 chuyên đề, năm 2018 học 02 chuyên đề. Sau mỗi đợt học tập chuyên đề, các cấp ủy, chi bộ đều tổ chức thảo luận, viết thu hoạch, kiểm tra đánh giá kết quả, hướng dẫn đảng viên đăng ký nội dung làm theo và báo cáo chi bộ để theo dõi, giúp đỡ. Hằng tháng, từng đảng viên tự đánh giá, kiểm điểm theo nội dung đã đăng ký.
Thủ trưởng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân
có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước
Công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác còn được Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung tuyên truyền trên các cơ quan báo, đài của Trung ương, Quân khu, của tỉnh và các huyện. Riêng Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã hoàn thành 44 chuyên trang, 88 chuyên mục quốc phòng, 658 bảng tin, băng zôn, khẩu hiệu, panô, đăng 565 tin, bài; hằng quý, phát hành 320 bản tin thông báo nội bộ.
Song song với đó, công tác tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ còn được triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng khác như thông tin thời sự, thông báo chính trị, ngày văn hóa tinh thần; tổ chức sinh hoạt đối thoại dân chủ, tham quan truyền thống, tọa đàm, giao lưu điển hình tiên tiến. Đồng thời, gắn liền với triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm những ngày lễ lớn và những sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước, quân đội, quân khu, của tỉnh và các địa phương, đơn vị. Đặc biệt, việc bình xét, biểu dương và ghi danh trong Sổ ghi đảng viên tiêu biểu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc. Trong 02 năm, đã có 2.168 cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sỹ tiêu biểu được ghi danh.
Trong tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, nhiều cơ quan đơn vị đã có những cách làm sáng tạo như: Xây dựng panô khẩu hiệu, bổ sung chuẩn mực đạo đức phù hợp với chức năng nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, chức trách nhiệm vụ cá nhân, tiêu chí ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, đánh giá; phát động cán bộ chiến sỹ ghi nhật ký làm theo lời Bác dạy, nhật ký mỗi ngày làm một việc tốt, cụ thể hóa tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh thành các chỉ tiêu thi đua, các hoạt động cụ thể để cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện...
Cấp ủy, chi ủy các cấp còn chú trọng xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa lành mạnh gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; xây dựng doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp; xây dựng bầu không khí đoàn kết, dân chủ trong đơn vị; quan tâm thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ. Qua đó, tạo niềm tin, ý chí nghị lực phấn đấu vươn lên khắc phục khó khăn, ra sức học tập và làm theo lời Bác dạy cho cán bộ, đảng viên, quần chúng.
Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn bám sát mọi hoạt động của bộ đội, làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng định kỳ và đột xuất đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Việc biểu dương, khen thưởng được thực hiện đúng quy trình, quy định, đúng người, đúng việc. Qua hai năm, lực lượng vũ trang tỉnh đã có 156 tập thể, 324 cá nhân được các cấp khen thưởng; 32 lượt tổ chức đảng, 157 đảng viên được các cấp ủy khen thưởng; 01 tập thể, 04 cá nhân được tôn vinh ở cấp quân khu; 24 tập thể và 30 cá nhân được tôn vinh ở cấp Bộ CHQS tỉnh. Tiêu biểu như: Tập thể Ban Tuyên huấn, Phòng, Chính trị; Ban Tài chính, Bộ CHQS tỉnh; Ban Quân y, Phòng Hậu cần. Cá nhân đồng chí Thiếu tá Vũ Tuấn Anh, Tiểu đoàn trưởng dự bị động viên Ban CHQS huyện Phù Cừ; Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh, Trợ lý Chính trị Ban CHQS huyện Kim Động; Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Đức Tân, Trợ lý Tham mưu Ban CHQS huyện Ân Thi; Đại úy Bùi Văn Phúc, Trợ lý Chính trị, Ban CHQS huyện Khoái Châu; Đại úy Nguyễn Hữu Tư, Giáo viên Trường Quân sự tỉnh; Thiếu tá Nguyễn Thế Vinh, Phó Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Mỹ Hào; Thượng úy chuyên nghiệp Đinh Thúy Thương, điều dưỡng Bệnh xá, Phòng Hậu cần; Trung úy chuyên nghiệp Cao Huy Thông, nhân viên lái xe Trung đoàn 126; Trung đội trưởng Trung đội Dân quân cơ động Nguyễn ích Quảng, Ban CHQS thị trấn Như Quỳnh,Văn Lâm. Các tấm gương điển hình tiên tiến đã tạo sức lan tỏa sâu rộng và hiệu quả trong triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 trong toàn Đảng bộ.
Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” đã góp phần nâng cao chất lượng xây dựng Đảng bộ và lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Với những kết quả đã đạt được, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.
Nguyễn Liên

 

Bài viết khác:

Người lính làm giàu trên mảnh đất quê hương

Một giám đốc có nhiều sáng tạo

Gương Bí thư Đoàn làm theo lời Bác

Đoàn viên Hưng Yên: sức lan tỏa của những việc làm đẹp dâng Người

Khai mạc Triển lãm: “Những tấm gương bình dị mà cao quý”

Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”

Nông dân Hưng Yên học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng nông thôn mới

Câu chuyện làm giàu của những người trẻ tại Phù Cừ

Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh được trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Công an tỉnh Hưng Yên

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.