Thứ Năm, ngày 27 tháng 6 năm 2019 - 5:28:27 AM
Trang chủ » Khoa giáo - Giáo dục LLCT » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 20/12/2018 - 3:57:40 PM | Lượt xem: 19556 | Hải Loan

Công tác khoa giáo huyện Tiên Lữ một năm nhìn lại

Cùng với sự phối hợp chặt chẽ, tích cực của các phòng, ngành trong khối khoa giáo, sự vào cuộc triển khai thực hiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên… năm 2018, công tác khoa giáo của huyện Tiên Lữ đã có chuyển biến rõ rệt góp phần đưa công tác tuyên giáo của huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Ngay từ đầu năm, Ban Tuyên giáo huyện ủy Tiên Lữ đã kịp thời tham mưu chương trình công tác khoa giáo năm 2018, trên cơ sở đó Ban đã nghiêm túc triển khai thực hiện đạt kết quả cụ thể trên các mặt công tác. Ban đã làm tốt công tác phối hợp kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết chỉ thị, nghị quyết: đã chủ động tham mưu xây dựng và triển khai chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các ngành trong khối khoa giáo năm 2018; xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Ban chỉ huy Quân sự huyện năm 2018; tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Công an huyện giai đoạn 2018- 2020. Ban đã phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện tham mưu với BTV Huyện ủy xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khoá X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 29 –NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa,  hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Đồng thời, phối hợp với Phòng Y tế huyện tham mưu với BTV Huyện ủy xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW của Ban Bí thư­ về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội đông y Việt Nam trong tình hình mới.... Đặc biệt, Ban đã phối hợp với Phòng GD&ĐT theo dõi, tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; công tác giảng dạy môn lịch sử địa phương, môn GDCD, đạo đức tại các nhà trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, phối hợp với Phòng TN&MT huyện kiểm tra công tác vệ sinh môi trường tại một số xã, thị trấn, một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
         Nhằm đánh giá hoạt động công tác khoa giáo để đưa ra những giải pháp thực hiện một cách hiệu quả của công tác khoa giáo, Ban đã tham mưu và chủ động phối hợp với các ngành trong Khối tổ chức hội nghị giao ban công tác khoa giáo theo định lỳ hàng quý, hội nghị sơ kết công tác khoa giáo 6 tháng một lần. Từ đó Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổng hợp Báo cáo những nội dung quan trọng cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo để trình tại Hội nghị Ban thường vụ và tham mưu đề xuất với cấp Ủy giải pháp chỉ đạo, thực hiện.
          Công tác phối hợp tuyên truyền với các phòng, ngành trong khối khoa giáo của huyện cũng được Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiên Lữ chú trọng và đạt hiệu quả tốt. Đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền có chất lượng cao như: mở Hội nghi tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường; về phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng là Trưởng, Phó BTG Đảng ủy, BCV Đảng bộ các xã, thị trấn, báo cáo viên các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy; tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao y đức, trách nhiệm của người thầy thuốc gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp y tế. Theo dõi, nắm bắt, đề xuất giải pháp giải quyết những vấn đề bức xúc trong khám, chữa bệnh cho nhân dân; tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ. Kết quả các đề tài, dự án, các mô hình chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho nhân dân, tăng cường các hoạt động phổ biến, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tuyên truyền việc thực hiện các Chương trình, đề án, dự án, các mô hình sản xuất có hiệu quả cao để nhân rộng trên địa bàn toàn huyện nhằm thực hiện tốt chương trình xây dựng Nông thôn mới; tuyên truyền nội dung Chương trình hành động số 25- CTr/TU ngày 25/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 20- CT/TW “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”; tuyên truyền những gương điển hình trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền nội dung Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), kết quả Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); tình hình phát triển kinh tế của địa phương, tỉnh, đất nước; tuyên truyền về những điểm mới trong luật bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế....
Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ huyện ủy, trực tiếp là Thường trực Huyện ủy, hoạt động của các ngành trong khối khoa giáo năm qua đạt kết quả tốt. Ngoài việc tuyên truyền và tham mưu  ban hành các văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn nội dung liên quan đến hoạt động của ngành, các đơn vị chú trọng đến tính hiệu quả, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ của ngành. Phòng Kinh tế hạ tầng đã chủ trì phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện tuyên truyền các hoạt động về khoa học công nghệ và phổ biến các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản. Đã triển khai 01 mô hình trồng rau thủy canh và tổ chức 05 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các hộ nông dân về kỹ thuật trồng rau thủy canh và nuôi lợn hướng VietGap. Phòng TN&MT, tích cực tuyên truyền về bảo vệ môi trường, phát động tổng vệ sinh môi trường tại xã Thụy Lôi nhân kỷ niệm ngày Môi trường thế giới 05/6/2018; triển khai phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, tổng hợp nhu cầu và xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết năm 2018 trên địa bàn huyện, đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại 05 đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện; đặc biệt là đã rà soát nhu cầu hỗ trợ bảo hộ lao động, phương tiện của các tổ vệ sinh môi trường tại địa phương và xây dựng kế hoạch hỗ trợ xe thu gom rác cho các tổ vệ sinh môi trường; hỗ trợ bảo hiểm y tế cho tổ, đội vệ sinh môi trường....Phòng Tư Pháp: tham mưu với Hội đồng Phổ biến GDPL huyện phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể huyện mở 9 lớp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Bảo hiểm xã hội tham mưu với BTV Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo làm tốt chỉ tiêu bao phủ tham gia BHYT giai đoạn 2017- 2020. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ,đài truyền thanh huyện tuyên truyền thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Phòng NN&PTNT tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 65 lớp về thâm canh cây trồng, vật nuôi, bảo vệ thực vật, sản xuất theo quy trình VietGap, liên kết sản xuất theo chuỗi, bao tiêu sản phẩm. Phối hợp với các ngành chuyên môn của tỉnh, các doanh nghiệp và các xã, thị trấn triển khai thực hiện khảo nghiệm, trình diễn, xây dựng mô hình cho 7 giống lúa mới với tổng diện tích 42ha và mô hình sử dụng phân bón vi sinh Powe Ant với tổng diện tích 260 ha; Phối hợp với các địa phương làm tốt công tác chuyển giao KHKT đến các hộ nông dân và đăng ký, lắp đặt được 30 hầm Bioga góp phần bảo vệ môi trưởng. Đài truyền thanh huyện chú trọng tuyên truyền các gương điển hình làm theo lời Bác, các mô hình điển hình làm kinh tế giỏi…Duy trì ổn định việc sản xuất chương trình phát thanh hàng ngày vào các ngày làm việc trong tuần phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương; xây dựng trên 140 chương trình với trên 1100 tin, bài; duy trì tốt 2 chuyên mục “phổ biến pháp luật” và “sức khỏe đời sống”... 
Phát huy các kết quả đạt được, năm 2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiên Lữ tiếp tục đề ra các nhiệm vụ, mục tiêu mới nhằm đẩy mạnh công tác khoa giáo nói riêng, công tác tuyên giáo của Đảng nói chung, góp phần tích cực vào thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế- xã hội của huyện.
Hải Loan

 

Bài viết khác:

Hưng Yên: trên 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ, giúp đỡ

Hội nghị phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng kiểm tra công tác tổ chức thi THPT quốc gia năm 2019

Hưng Yên: Tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt 95%

Hưng Yên có trên 12,4 nghìn thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2019

Ân Thi: Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khoá II năm 2019

Hưng Yên sẵn sàng cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Hưng Yên: Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác gia đình 6 tháng đầu năm 2019

Hưng Yên công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.