Chủ Nhật, ngày 24 tháng 1 năm 2021 - 10:37:29 AM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Đăng ngày: 19/12/2020 - 8:53:03 PM | Lượt xem: 114 | Nguyễn Liên (st)

Chuẩn bị và tiến tới Đại hội XIII của Ðảng

Sau năm ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm rất cao, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng đã thành công tốt đẹp. Hội nghị tập trung thảo luận, thống nhất và quyết định nhiều vấn đề quan trọng: Tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Dự thảo các văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng; giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; Dự thảo Quy chế bầu cử; Quy chế làm việc tại Ðại hội XIII của Ðảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Về việc tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn thiện các văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng, Hội nghị đã tập trung thảo luận, góp ý cụ thể và thống nhất rất cao về việc giải trình, tiếp thu hoàn chỉnh lần cuối các dự thảo. Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, biểu dương đại hội đảng bộ các cấp đã chủ động, tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện các dự thảo văn kiện; hoan nghênh và cảm ơn các đồng chí lão thành cách mạng, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu, tâm huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với Ðảng, với nhân dân, đất nước.
Dự thảo các văn kiện trình Ðại hội lần này được tiến hành rất công phu, bài bản, chu đáo, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới, tiến bộ về chất so với trước; quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển; trên cơ sở phát huy tối đa dân chủ, trân trọng lắng nghe ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân, của cán bộ, đảng viên; lựa chọn, chắt lọc, tham khảo các đề xuất tâm huyết, trách nhiệm; kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta.
Về kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII, Hội nghị thống nhất cho rằng: Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, tình hình trong nước và quốc tế diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; thiên tai, dịch bệnh xảy ra ở nhiều nơi, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư là tập thể đoàn kết, thống nhất cao, gương mẫu, bản lĩnh, trí tuệ, luôn bám sát các quan điểm, đường lối, kịp thời đưa ra các quyết sách đúng đắn và phù hợp, giải quyết nhiều vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị. Tập trung lãnh đạo toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ sự nghiệp đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật, tạo tiền đề cho những nhiệm kỳ tiếp theo. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Ðại hội XII có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, không chỉ tạo ra dấu ấn nổi bật, là điểm tựa cho những năm tiếp theo mà còn tạo ra niềm tin, khí thế mới để toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách, tận dụng thời cơ đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn. Trung ương cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Trung ương đã thảo luận dân chủ, bỏ phiếu biểu quyết với sự nhất trí rất cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, bao gồm cả nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII tái cử và nhân sự lần đầu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Hội nghị nhất trí cao thông qua chương trình, nội dung và thời gian Ðại hội XIII của Ðảng; thông qua dự thảo Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử trình Ðại hội XIII xem xét, quyết định.
Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét cho ý kiến về: Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ XII; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII...
Hội nghị Trung ương lần thứ 14 thành công tốt đẹp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc chuẩn bị và tổ chức thành công Ðại hội XIII của Ðảng.
Nguồn: nhandan.com.vn

Bài viết khác:

Những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ Đại hội XII

Đại hội XIII - dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng, dân tộc, đất nước

Khai trương Trung tâm Báo chí và Họp báo về Đại hội XIII của Đảng

Trưng bày chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội và thành quả”

Đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại hội XIII của Đảng

Truyền thông thế giới đưa tin về Ðại hội XIII của Ðảng Cộng sản Việt Nam

Triển lãm tư liệu: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Sáng mãi niềm tin”

Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Hưng Yên tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên báo chí

Nhìn lại nhiệm kỳ XII: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.