Thứ Bảy, ngày 16 tháng 1 năm 2021 - 10:13:01 PM
Trang chủ » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh » Gương điển hình
Đăng ngày: 06/10/2020 - 9:09:24 PM | Lượt xem: 613 | Trần Hữu Chất

Chú trọng xây dựng, biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò quan trọng của việc xây dựng, tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến mà Người thường gọi là gương “người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước. Bác nhấn mạnh: Lấy gương người tốt, việc tốt hằng ngày để giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới và cuộc sống mới. Thấm nhuần lời dạy của Người, trong những năm qua, việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã được cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm túc trên tất cả các khâu, từ phát hiện đến xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Qua đó, Hưng Yên xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình trên các lĩnh vực, làm nòng cốt trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Để xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến – những con người tiêu biểu, nhân tố mới luôn đặt lợi ích Tổ quốc, lợi ích nhân dân, lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân; là mẫu nhân cách vì nước, vì dân, vì cộng đồng được biểu dương, khích lệ, đối lập với nhân cách chủ nghĩa cá nhân vị kỷ phải phê phán, đấu tranh, loại bỏ, góp phần làm cho cái tốt ngày càng nảy nợ, xã hội ngày càng tiến bộ, cấp ủy, chính quyền tỉnh đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, trước hết là nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về xây dựng điển hình tiên tiến trong từng phong trào thi đua yêu nước, chú ý quan tâm đầu tư về mọi mặt để việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến được thực hiện tốt; chỉ đạo lồng ghép nội dung, tiêu chí xây dựng điển hình tiên tiến của các cuộc vận động, các phong trào thi đua và hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị; xây dựng lộ trình cụ thể để các điển hình phấn đấu đạt các tiêu chí khen thưởng như: Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Huân chương Lao động, Cờ thi đua Chính phủ...
Hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan đơn vị thuộc thẩm quyền, cơ quan thông tin, tuyên truyền của tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, động viên, cổ vũ hành động tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân hăng hái thi đua phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần tích cực để giữ vững sự ổn định xã hội, tạo môi trường thuận lợi để Hưng Yên phát triển nhanh và bền vững; định hướng các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền cái đẹp, dẹp cái xấu, các lạc hậu; tập trung đưa tin những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, có cách làm hay, sáng tạo và mang tính nhân văn để hạn chế, đẩy lùi tiêu cực trong xã hội. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo công tác biên soạn, xuất bản các ấn phẩm viết về phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt để phổ biến rộng rãi trong toàn xã hội, từ đó thúc đẩy phong trào học tập và làm theo gương người tốt, việc tốt.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị thành viên hưởng ứng, triển khai thực hiện và vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân nhiệt tình hướng ứng thực hiện các phong trào thi đua với những việc làm, hành động thiết thực, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan thông tin, tuyên truyền xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các cuộc thi viết về phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sử dụng các phương tiện thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, Phòng Văn hóa, thông tin huyện, thị xã, thành phố tổ chức thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức về phong trào thi đua yêu nước, gương điên hình tiên tiến.
Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình xây dựng chương trình, kế hoạch và có chuyên trang, chuyên mục phản ánh kịp thời các phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên địa bàn tỉnh. Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật vận động cán bộ, hội viên tuyên truyền, sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật về phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Cụ thể là, cơ quan truyền thông của tỉnh đã tập trung tuyên truyền, xây dựng, biểu dương và nhân rộng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, công tác, lao động sản xuất, chiến đấu và phục vụ chiến đấu; có sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phương pháp quản lý, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, là nhân tố nổi trội, dẫn đầu các phong trào thi đua; gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có tấm lòng nhân hậu, tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, giúp đỡ mọi người xung quanh; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.
Nhìn chung, các sở, ban, ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền những kinh nghiệm, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, những gương người tốt, việc tốt; hình thức tuyên truyên được thực hiện linh hoạt, đa dạng, như: tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua các cuộc sinh hoạt của các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống truyền thanh, bản tin, trang thông tin điện tử tại cơ quan, đơn vị; tổ chức viết bài, đưa tin, phản ánh về điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới xuất hiện trong các phong trào thi đua; tổ chức tham quan thực tế, học tập kinh nghiệm; tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, cổ động trực quan... tạo không khí phấn khởi, cổ vũ phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương và của tỉnh.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhiều điển hình đã được phát hiện và nhân rộng. Là điển hình trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, cô giáo Trần Thị Thúy, Trường THPT Đức Hợp đã tiên phong trong đổi mới công nghệ giáo dục trung học phố thông 4.0, đã lọt tốp 50 giáo viên nhận giải Giáo viên Toàn cầu năm 2019. Ông Ngô Đức Thắng, thôn Cốc Khê, xã Phạm Ngũ Lão (huyện Kim Động) là một trong nhiều điển hình về con người dám nghĩ, dám làm, không ngừng học hỏi vươn lên thoát nghèo, làm giàu cho gia đình và tham gia thực hiện tốt hoạt động xã hội. Với mô hình kinh tế trang trại (nuôi vịt, cá, trồng cây), nhiều năm liền, gia đình ông Thắng được công nhận hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Ông Phạm Thành Lợi, thôn Phúc Miếu, xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hào phát triển kinh tế gia đình bằng nghề mộc và nuôi thả cá. Gia đình ông Lợi luôn được công nhận là hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Ông Phan Văn Thức, xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ cần cù trong lao động, miệt mài, chịu khó nghiên cứu, học hỏi, áp dụng kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật vào vườn cây ăn quả, làm giàu chính đáng trên mảnh đất của mình và biết chia sẻ, giúp đỡ bà con, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện ở địa phương.
Trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, xuất hiện ngày càng nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng tỷ đồng trở lên, thu hút hàng chục, hàng trăm lao động, cho thu nhập hàng năm từ 100 triệu đến hàng chục tỷ đồng như: Mô hình gà Đông Tảo của Hội Chăn nuôi và kinh doanh gà Đông Tảo xã Đông Tảo, chuối tiêu hồng và chuối tây của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Tâm Thành, xã Đại Tập; tinh bột nghệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Châu, xã Chí Tân; nhãn chín muộn Miền Thiết của Hợp tác xã Nhãn Miền Thiết, huyện Khoái Châu; hoa và cây cảnh Văn Giang, huyện Văn Giang; nhãn lồng Hưng Yên của Hợp tác xã Nhãn lồng Nễ Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên...
Công tác biểu dương, khen thưởng điển hình tiến tiến được tổ chức hằng năm trong các dịp sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua chuyên đề của tỉnh. Thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dần thi hành, 5 năm qua, tỉnh Hưng Yên đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời. Có những giải pháp cụ thể để tăng cường khen thưởng nhiều hơn cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác. Các trường hợp được khen thưởng chủ yếu là những tập thể, cá nhân tiêu biểu, đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, những tấm gương dũng cảm giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, những cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong đấu tranh phòng, chống tội phạm... Công tác khen thưởng đã kịp thời phục vụ các nhiệm chính trị của tỉnh, của cơ quan, đơn vị, địa phương. Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng: Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt nam anh hùng” cho 389 bà mẹ; Huân chương Độc lập hạng Nhì cho 01 tập thể; Huân chương Độc lập hạng Ba cho 206 gia đình có nhiều liệt sỹ hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho 24 tập thể, 37 cá nhân; Huân chương cống hiến hạng Nhì, Ba cho 6 cá nhân; Huân, huy chương kháng chiến cho 06 cá nhân; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 02 cá nhân; Thầy thuốc ưu tú cho 14 cá nhân; Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho 02 cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ cho 55 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 40 tập thể, 100 cá nhân; Kỷ niệm chương cách mạng bị địch bắt tù đày cho 03 tập thể, 02 cá nhân. Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng Cờ thi đua cho 309 tập thể; Bằng khen cho 2643 tập thể; 4116 cá nhân; công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” cho 41 cá nhân; danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 630 tập thể; danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cho 18 tập thể; danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” cho 139 cơ quan; công nhận đơn vị chính quyền đạt chuẩn TSVM cho 90 đơn vị; công nhận danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” và Kỷ niệm chương Phố Hiến cho 50 cá nhân, tặng thưởng Cúp Phố Hiến cho 59 doanh nghiệp….
Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam tiên tiến và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hưng Yên tiếp tục coi trọng việc xây dựng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước.
Trung Nghĩa
 
 
 

Bài viết khác:

Người sỹ quan có nhiều sáng kiến cải tiến trong huấn luyện

Hội Nông dân xã Tân Quang học tập và làm theo Bác

Nhân lên những tấm lòng và hành động đẹp trong cộng đồng

Thầy giáo Vũ Trọng Uy - Tấm gương tiêu biểu trong việc đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã năng động, sáng tạo

20 năm làm Bí thư Chi bộ thôn

Chi bộ trường Tiểu học Thắng Lợi đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kim Động học tập và làm theo Bác

Mang niềm vui đến với mảnh đời kém may mắn

15 năm tự nguyện dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.