Thứ Hai, ngày 23 tháng 9 năm 2019 - 10:14:38 AM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 20/05/2019 - 4:30:13 PM | Lượt xem: 221 | Lưu Ngọc Tú

Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành tuyên giáo

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân không chỉ có ý nghĩa quan trọng nhằm xây dựng ý thức sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, nội quy, quy chế, mà còn trực tiếp tạo động lực để mỗi cán bộ, đảng viên phấn đấu, rèn luyện hoàn thiện bản thân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Xác định được ý nghĩa đó, cũng như với trách nhiệm là thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên đã chủ động, kịp thời tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, PBGDPL gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Từ đầu năm 2019 đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến tuyên truyền, PBGDPL như: Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các sở, ngành, hội tỉnh năm 2019 (trong đó có nội dung tuyên truyền với Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh); các quyết định ban hành: Quy chế quản lý tài chính, tài sản, chi tiêu nội bộ; Nội quy cơ quan; Quy chế làm việc của Ban; Kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2019; Kế hoạch phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh năm 2019; hướng dẫn tuyên truyền về: Kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019; Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2019; Công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2019; công văn chỉ đạo về: Công tác tuyên truyền đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Tuyên truyền công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; Tuyên truyền Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc 2019 tại Việt Nam; Thông tin và định hướng dư luận xã hội về hiện tượng “Búp bê Kuman Thong”; Đảm bảo an ninh trật tự dịp Lễ 30/4 và 01/5 trên địa bàn tỉnh…
Thực hiện Chương trình phối hợp năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với một số đơn vị triển khai các nội dung liên quan đến công tác PBGDPL, như: phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền về việc “Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”; Sở Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền về “Xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh”; Ban An toàn giao thông tỉnh tuyên truyền về “Kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh thời gian qua; nhiệm vụ và giải pháp thời gian tới”; Sở Tư pháp tuyên truyền về “Một số điểm mới của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018”...
Công tác tuyên truyền, PBGDPL được thực hiện thông qua các kênh thông tin, tuyên truyền của Ban như: Hội nghị Báo cáo viên hàng tháng, Bản tin Thông báo nội bộ, Trang thông tin điện tử. Đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức 04 Hội nghị báo cáo viên thông tin cho trên 600 lượt báo cáo viên các ban, sở, ngành tỉnh và báo cáo viên cấp huyện. Bản tin Thông báo nội bộ (đã phát hành 4 số với số lượng trên 160 nghìn cuốn), Trang thông tin điện tử của Ban đăng tải hàng trăm tin, bài, hình ảnh, văn bản tuyên truyền, PBGDPL tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh; một số tin, bài liên quan như: Về các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI; Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước năm 2019; Công tác giao, nhận quân; tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân năm 2019; Một số quy định của pháp luật đối với người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia; Việt Nam lần đầu trở thành thành viên Ủy ban Luật Thương mại quốc tế… Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn thường xuyên chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh thông qua các hội nghị giao ban tuyên giáo, báo chí, dư luận xã hội…
Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác tuyên truyền, PBGDPL còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền có lúc, có nơi chưa thường xuyên, chưa phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, dẫn đến nhận thức và hiểu biết về pháp luật của một số người dân còn hạn chế, vẫn còn tình trạng vi phạm pháp luật ở một số lĩnh vực; Thời lượng tuyên truyền trên các kênh thông tin chưa nhiều; kinh phí, tài liệu phục vụ công tác PBGDPL còn hạn chế; Các sở, ngành chuyên môn về công tác PBGDPL đôi khi chưa kịp thời, chủ động thực hiện các nội dung phối hợp...
Nhằm đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước ngày càng sâu rộng, lan tỏa trong xã hội; nâng cao nhận thức, ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân; thời gian tới ngành tuyên giáo cần tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL bằng nhiều hình thức, trong đó đẩy mạnh hình thức tuyên truyền thông qua các hội nghị báo cáo viên, giao ban báo chí; trên bản tin, trang thông điện tử của tỉnh, của địa phương, đơn vị. Tăng cường công tác phối hợp với UBND và các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp, chú trọng các nội dung tuyên truyền, PBGDPL, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, PBGDPL trên các phương tiện thông tin, tuyên truyền, nhất là Báo Hưng Yên, Đài PT-TH tỉnh, Đài truyền thanh huyện, thành phố và cơ sở. Chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thường xuyên cập nhật, nghiên cứu các văn bản luật đã ban hành để kịp thời phổ biến đến nhân dân, nội dung tuyên truyền sát với tình hình thực tế ở cơ sở. Tăng cường tuyên truyền Luật pháp quốc tế về biển, đảo; các luật, văn bản dưới luật đã được Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành ban hành liên quan đến đời sống của nhân dân.
LT

Bài viết khác:

Phòng chống tham nhũng 'không dừng, không nghỉ, không chùng xuống'

Sửa đổi Quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Phiên họp ngày thứ nhất Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX

Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh lần thứ V sẽ diễn ra từ ngày 25 – 26.9

Yên Mỹ: chú trọng phát triển kinh tế tập thể

Chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2020 trình Chính phủ

Hưng Yên thu ngân sách 9.430 tỷ đồng, đạt 73% dự toán cả năm

Biểu dương khu dân cư tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Xây dựng khu dân cư 3 không” giai đoạn 2014 – 2019

Hưng Yên: Tăng cường công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.