Thứ Năm, ngày 22 tháng 10 năm 2020 - 10:50:30 AM
Trang chủ » Lịch sử, truyền thống » 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng
Đăng ngày: 30/07/2020 - 2:25:41 PM | Lượt xem: 209

Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại buổi gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2020)

Ngày 30/7/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2020), Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị

Trong không khi phấn khởi của toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân Hưng Yên đang hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng; chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mồng 2 tháng 9; hôm nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị gặp mặt để ôn lại truyền thống vẻ vang ngành Tuyên giáo của Đảng 90 năm qua.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí dự Hội nghị và gửi tới toàn thể các đồng chí cán bộ, công chức đã và đang công tác trong ngành Tuyên giáo của tỉnh những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc toàn thể các đồng chí và gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc và tiến bộ.
Nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam hơn 90 năm qua, công tác tuyên truyền luôn có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng và là vũ khí sắc bén của Đảng. Ngay sau khi ra đời, Đảng đã thành lập Ban cổ động và Tuyên truyền để vận động, truyền bá, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa Mác - Lênin về đường lối cách mạng của Đảng.
Suốt 90 năm qua, dưới ngọn cờ của Đảng quang vinh, công tác tuyên giáo cùng với các bộ phận tham mưu khác của Đảng đã giúp Đảng ta hoạch định chủ trương, đường lối đúng đắn, kịp thời, cùng toàn dân tộc làm nên những chiến công lừng lẫy: Thành công của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - Nhà nước công - nông đầu tiên ở Đông Nam Châu Á; đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội; nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Với đại thắng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiên dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân hoàn thành sứ mệnh lịch sử thiêng liêng - Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tố quốc. Trong sự nghiệp đổi mới, công tác tuyên truyền của Đảng đã đoàn kết, động viên, huy động được sức mạnh to lớn của toàn dân vượt qua muôn vàn khó khăn, thừ thách giành được vị thế và uy tín như ngày hôm nay.
Đó là những thành tựu vĩ đại của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta, trong đó có sự đóng góp to lớn của công tác Tuyên giáo.
Từ khi Chi bộ Sài Thị - Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Hưng Yên ra đời, công tác tuyên giáo đã được chi bộ đề cao, khơi dậy và làm thức tỉnh lòng yêu nước trong mọi tầng lớp nhân dân tỉnh nhà; tuyên truyền sâu rộng đường lối của Đảng tới quần chúng nhân dân, góp phần phát triển nhanh chóng cơ sở Đảng tại Hưng Yên, tạo điều kiện thuận lợi cho sự ra đời Đảng bộ tỉnh (7/1941). Ngày 01/8/1947, Ban Tuyên huân Tỉnh uỷ được thành lập; công tác tư tưởng, chính trị của Đảng bộ đã mang một diện mạo mới, vai trò mới. Cùng với đó, Ban Tuyên huấn (Ban Tuyên giáo sau này) dần được xây dựng và kiện toàn từ tỉnh tới cơ sở, góp phần cùng quân và dân Hưng Yên lập nên những chiến công chung của toàn dân tộc.
Từ khi tái lập tỉnh đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, từ một tỉnh thuần nông, điểm xuất phát kinh tế thấp, tỉnh ta đã nỗ lực phấn đấu vươn lên trở thành tỉnh đang trên đà phát triên: Hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư cải tạo, nâng câp, nhiêu công trình trọng điểm hoàn thành đi vào sử dụng; cơ cấu kinh tê chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa; thu ngân sách tăng nhanh, từ năm 2017, Hưng Yên tự cân đối thu - chi; xây dựng nông thôn mới đạt kết quả vượt bậc - là một trong tám tỉnh đầu tiên hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở câp xã; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, giữ vững; diện mạo đô thị và nông thôn ngày một khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao.
Trong những thành tựu to lớn đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh. Trên lĩnh vực công tác của mình, các đông chí cán bộ tuyên giáo các cấp đã thường xuyên theo dõi, năm bắt diễn biến tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, kịp thời báo cáo tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chinh trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ. Chất lượng công tác tham mưu giúp các câp uỷ và Tỉnh uỷ xây dựng và tổ chức quán triệt, triên khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương ngày càng được nâng lên. Kịp thời ngăn chặn, phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Hoạt động thông tin, tuyên truyền được duy trì đêu đặn và có nhiều sáng tạo với hình thức và nội dung phong phú. Bản tin Thông báo nội bộ (Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng), Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ được đổi mới về nội dung và hình thức, chât lượng ngày càng được nâng lên, đối tượng tuyên truyền được mở rộng. Có nhiều ấn phẩm, đầu sách được nghiên cứu, biên soạn phát hành. Tổ chức bộ máy Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở được đổi mới, kiện toàn; đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo ngày càng trưởng thành, lớn mạnh...
Với những đóng góp, cống hiến đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Nhiều tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng, được nhận Kỷ niệm chương Vi sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng.
Thay mặt Tỉnh uỷ, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích ngành Tuyên giáo tỉnh nhà đã đạt được trong thời gian qua. Nhiệt liệt biểu dương cá nhân vinh dự được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng; chúc mừng các tập thể và cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị ngày hôm nay.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thời gian tới, các cấp uỷ, tổ chức đảng, lực lượng nòng cốt là ngành Tuyên giáo và đội ngụ những người làm công tác tuyên giáo Hưng Yên cần chú ý thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
Một là, ngành Tuyên giáo luôn xác định tinh thần trực chiến trên “mặt trận Tư tường”; phải bám sát, nắm sâu, dự bảo đúng tình hình; tiêp tục phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, nhạy bén, sáng tạo, tăng cường nghiên cứu thực tiễn, nắm bắt dư luận xã hội, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cản bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; từ đó, dự báo, tham mưu các giái pháp về công tác tư tưởng, xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc nảy sinh, những vấn đề mới, vấn đề khó khăn, phức tạp... góp phần giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, tạo môi trường ổn định để phát triên kinh tế - xã hội.
Hai là, đổi mới mạnh mẽ và đa dạng các hinh thức, phương pháp tuyên truyên phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, đưa nghị quyêt của Đảng đi vào cuộc sống.
Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thực hiện Chỉ thị sô 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng; chủ động đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tường chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, xuất sắc trên các lĩnh vực trong đời sống xã hội.
Ba là, cùng với tham mưu giúp Ban Chi đạo 35 Tỉnh ủy triển khai, tổ chức thực hiện chất lượng, hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị; ngành Tuyên giáo phái là lực lượng nòng cốt, đi đầu kiên quyết đấu tranh với các âm mưu, luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội; kiên quyết ngăn chặn, đây lùi thông tin, quan điểm sai trái, xấu, độc chống phá Đảng và Nhà nước, nhất là trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ. Bên cạnh đó, cần chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng các cơ quan báo chí trong hoạt động thông tin, tuyên truyền.
Bốn là, ngành Tuyên giáo phái tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ Nghị quyết Trung ương 7 khóa 12 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng; có năng lực, trinh độ chuyên môn nghiệp vụ, tâm huyết, trách nhiệm, có kiến thức khoa học, có lý luận gắn với thực tiễn, thích ứng nhanh với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng hiện nay.
Trước mắt, đẩy mạnh công tác tuyên truyên, tạo không khí đoàn kết, dân chủ thống nhất, đồng thuận trong toàn Đảng bộ và trong xã hội, phấn đấu tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, hướng tới Đại hội XIII của Đảng.
 
 

Bài viết khác:

Tạp chí Cộng sản: Khẳng định vị thế ngọn cờ tư tưởng, lý luận hàng đầu của Đảng

Trọng trách của công tác tư tưởng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Công tác tuyên giáo hiện đại, hành động

Phát huy truyền thống 90 năm, ngành Tuyên giáo không ngừng đổi mới, sáng tạo, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Thế hệ cán bộ Tuyên giáo trẻ tỉnh Hưng Yên Không ngừng phấn đấu và giữ trọn tình yêu với nghề

Nhớ bác Nguyễn Văn Hình - người đón tôi vào ngôi nhà Tuyên giáo

Xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến để nâng cao tính thuyết phục của công tác tư tưởng

Ngành Tuyên giáo tỉnh Hưng Yên năng động, sáng tạo trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương

Hưng Yên: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Phát huy truyền thống 90 năm xây dựng và trưởng thành của Ngành Tuyên giáo, xây dựng đội ngũ cán bộ Tuyên giáo của tỉnh Hưng Yên bản lĩnh, tận tụy, sáng tạo

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.