Thứ Bảy, ngày 24 tháng 2 năm 2018 - 5:16:52 PM

Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 18/01/2018 - 10:45:08 AM | Lượt xem: 630

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2018

Ngày 29/12/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2018. Theo Chỉ thị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể và Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng một số hạng mục công trình trong khu vực phòng thủ tỉnh theo Kết luận số 06-KL/TU ngày 18/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án xây dựng công trình phòng thủ tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2035 và những năm tiếp theo. Chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh đi vào chiều sâu, thực chất; ngay từ trong quy hoạch, kế hoạch phát triển của từng ngành, lĩnh vực, nhất là trong các dự án lớn, lĩnh vực, địa bàn có tính chiến lược. Tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại thành phố Hưng Yên; chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ các huyện: Ân Thi, Văn Lâm; diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã cho 25% xã, phường, thị trấn; diễn tập quốc phòng, an ninh các sở: Kế hoạch & Đầu tư, Sở Thông tin & Truyền thông.

Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, chiến sỹ gắn với Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ".

Xem chi tiết Chỉ thị số 24-CT/TU tại đây.

Phòng Tuyên truyền

Bài viết khác:

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động phong trào thi đua năm 2018

Bảo đảm TT-ATGT trong những ngày cuối Tết Nguyên đán

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018

Tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu quả

Tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua

Phê duyệt biên chế công chức các cơ quan hành chính nhà nước năm 2018

Long trọng kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Ý nghĩa chiến lược và bài học lịch sử của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu thân 1968

Chỉ thị số 02/CT-CTUBND ngày 23/01/2018 về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 140/GP-TTĐT cấp ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0321 3 551 414 -Fax: 0321 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.