Thứ Sáu, ngày 17 tháng 8 năm 2018 - 9:36:27 PM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 18/01/2018 - 10:47:40 AM | Lượt xem: 1051

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự năm 2018

Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 29/12/2017 về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự năm 2018. Theo Chỉ thị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, trọng tâm là: Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25-10-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18-8-2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong giai đoạn hiện nay; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác, bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Kết luận số 05-KL/TW ngày 15-7-2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan, bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng.

Lực lượng Công an phải chủ động hơn nữa trong việc triển khai thực hiện tốt các luật được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ đầu năm 2018 liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành như: Bộ luật Hình sự; Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự,...

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, góp phần tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội. Tập trung quản lý cư trú, có kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 112/NQ-CP ngày 30-10-2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến quản lý dân cư và Đề án của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về cư trú trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Đảng ủy Công an tỉnh tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 06-7-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Các ngành trong khối Nội chính tiếp tục phối hợp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 92-KL/TW ngày 12-3-2014 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Chương trình số 03-CTr/BCĐ ngày 06-9-2016 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh về trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 - 2021; Quyết định số 208-QĐ/TU ngày 14-4-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Xem chi tiết Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 29/12/2017 tại đây.

Phòng Tuyên truyền

Bài viết khác:

Hưng Yên: Họp bàn phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình cấp nước sạch tỉnh giai đoạn đến năm 2020

Công điện khẩn về chủ động ứng phó với bão số 4 ở Hưng Yên

Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2019

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bộ Chính trị kết luận thí điểm đổi mới, sắp xếp tổ chức, nhân sự

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2018

Công điện đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp 2/9 và khai giảng năm học mới

Hướng dẫn về tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

2.500 tấn nhãn VietGap của Hưng Yên đã được doanh nghiệp ký hợp đồng tiêu thụ

Sơ kết thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo tỉnh

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.