Thứ Sáu, ngày 18 tháng 1 năm 2019 - 3:33:35 PM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 18/01/2018 - 10:50:09 AM | Lượt xem: 543

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp năm 2018

Ngày 29/12/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU về lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp năm 2018. Theo Chỉ thị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách tư pháp, về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, công tác nội chính, phòng chống tội phạm, trong đó có tội phạm về tham nhũng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là: Kết luận số 92-KL/TW ngày 12-3-2014 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng,... các nghị quyết chuyên đề của Quốc hội về đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao về công tác của ngành Kiểm sát năm 2018.

Viện kiểm sát nhân dân hai cấp phải chủ động hơn trong việc triển khai thực hiện các đạo luật được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ đầu năm 2018 liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát như: Bộ luật Hình sự; Bộ luật Tố tụng Hình sự; Luật thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự,...

Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề để tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26-7-2016 về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; chủ động đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Cán sự Đảng, tiến tới kiện toàn sắp xếp lại đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn bộ máy, xây dựng đảng bộ, chi bộ, các tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh. Chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và các ngành liên quan trong công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, trong đó có tội phạm kinh tế, tham nhũng theo tinh thần Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”. Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, tổ chức đoàn thể tỉnh trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành; trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là các luật, nghị quyết liên quan đến hoạt động tư pháp mới được Quốc hội thông qua. Phát huy vai trò tích cực của cơ quan kiểm sát trong việc cùng các cơ quan nội chính tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện nghiêm Thông báo số 977-TB/TU ngày 21/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép; không để phát sinh, hình thành các “điểm nóng” về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh với Ban Nội chính Tỉnh ủy theo Quyết định số 1590-QĐ/TU ngày 05-5-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; Quy chế phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong việc giám sát một số hoạt động về tư pháp.

Ban Thường vụ huyện ủy, thành uỷ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong quản lý, sử dụng đất đai, hoạt động khai thác cát và chấn chỉnh công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên nhằm kịp thời ngăn ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến an ninh nông thôn. Phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm, đúng quy định của pháp luật các vụ việc, vụ án còn tồn đọng ở địa phương; thường xuyên chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả công tác phối hợp của các ngành Nội chính để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Xem chi tiết Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 29/12/2017 tại đây.

Phòng Tuyên Truyền

 

Bài viết khác:

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai học tập chuyên đề năm 2019

Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tháng 01/2019

Kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện Phù Cừ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên thăm, tặng quà Tết

Huyện ủy Yên Mỹ tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai học tập chuyên đề năm 2019

Chỉ thị số 02-CT/UBND ngày 14/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết và mùa lễ hội

Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019

Tạo nền tảng vững chắc để đất nước phát triển, đổi mới và hội nhập (*)

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.