Thứ Hai, ngày 27 tháng 5 năm 2019 - 2:50:08 AM
Trang chủ » Khoa giáo - Giáo dục LLCT » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 08/03/2019 - 4:08:26 PM | Lượt xem: 21691 | PKG

Bưu điện tỉnh: Mở rộng điểm tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các sở, ngành trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân năm 2019, Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đăng nội dung phối hợp tuyên truyền với Bưu điện tỉnh Hưng Yên.

 

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh, quá trình xử lý các TTHC đã được nâng cao, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
Ngày 19/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (Quyết định 45). Ngay sau khi Quyết định 45 được ban hành, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo việc triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, như: Quyết định số 553/QĐ-CTUBND ngày 15/2/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên về công bố danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 554/QĐ-CTUBND ngày 15/2/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên về công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1991/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Các TTHC được niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận, giải quyết và trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Cùng với đó là những thông tin liên quan về địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử cơ quan, đơn vị cũng được niêm yết công khai đầy đủ để cá nhân và tổ chức có thể liên lạc trước, trong và sau khi gửi, nhận hồ sơ kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.
Để thực hiện thống nhất việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh, ngày 11/9/2017, UBND tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Tiếp đến, Bưu điện tỉnh Hưng Yên đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố; Làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông kết nối với hệ thống Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến của tỉnh qua Website: motcua.hungyen.gov.vn; Phối hợp với Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên truyền về công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
Sau hơn 2 năm triển khai, việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đã nhận được sự ủng hộ của các cơ quan hành chính Nhà nước cũng như người dân trên địa bàn tỉnh và đạt được những kết quả nhất định. Chỉ tính riêng năm 2018, đã có hơn 80.000 lượt hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được gửi đến người dân qua dịch vụ bưu chính công ích, trong đó chủ yếu là các hồ sơ về lĩnh vực Bảo hiểm xã hội (42.144 hồ sơ), Chứng minh thư nhân dân (24.159 hồ sơ), hộ chiếu (11.035 hồ sơ), hồ sơ Giấy phép lái xe (1.473 hồ sơ), giấy tờ đất (328 hồ sơ)… thuộc các sở, ngành như: Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường.
Nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ, thời gian qua, Bưu điện tỉnh đã triển khai có hiệu quả các giải pháp về mở rộng mạng lưới, đổi mới phong cách phục vụ khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công qua hệ thống Bưu điện. Ngày 25/6/2018, Bưu điện tỉnh có Quyết định số 175/QĐ-BĐHY bố trí 50 điểm phục vụ thuộc Bưu điện tỉnh cung cấp dịch vụ Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên phạm vi toàn tỉnh. Trong đó, có 1 bưu cục cấp 1, 9 Bưu cục cấp 2, 22 bưu cục cấp 3 và 18 điểm bưu điện văn hóa xã. Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh còn đầu tư về cơ sở vật chất, tập trung thực hiện công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, nhân viên đảm bảo đáp ứng yêu cầu xây dựng một nền hành chính công chuyên nghiệp, hiện đại…
Có thể nói, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC qua bưu chính công ích thể hiện một bước đi quan trọng trong cải cách hành chính, góp phần giảm tải công việc cho các cơ quan nhà nước, tăng cường sự công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết TTHC, hướng tới phục vụ người dân, xử lý giải quyết các TTHC nhanh nhất, thuận tiện nhất, qua đó, thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính cũng như nâng cao chỉ số PCI của tỉnh. Mặc dù vậy, mức độ sử dụng qua dịch vụ bưu chính công ích đang chiếm tỷ lệ thấp so với số lượng TTHC giải quyết tại các sở, ngành, UBND các cấp. Nguyên nhân chính là do cơ quan có thẩm quyền thực hiện TTHC và Bưu điện tỉnh chưa phối hợp triển khai đồng bộ; công tác tuyên truyền, phổ biến để người dân biết và tiếp cận dịch vụ chưa được quan tâm đúng mức…
Thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 45, góp phần nâng cao tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC qua bưu điện, Bưu điện tỉnh Hưng Yên sẽ chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương triển khai dịch vụ có hiệu quả theo đúng quy định; Tiếp tục đầu tư trang thiết bị cho các điểm phục vụ đáp ứng việc tiếp nhận TTHC; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; Quan tâm tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ “một cửa”, nhân viên bưu điện về các TTHC có thể tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, trình tự, hồ sơ thực hiện để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ và hướng dẫn, tư vấn cho người dân sử dụng dịch vụ, tránh sai sót; thực hiện tiếp nhận, tổng hợp ý kiến phản hồi của người dân về dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích để có hướng điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.
Ngọc Anh

 

Bài viết khác:

Hội đồng Đội tỉnh Hưng Yên: Khởi động Chương trình “Cùng Fristi bảo vệ môi trường” năm 2019

Tuyên truyền giải quyết, giảm thiểu vấn đề rác thải nhựa

Hưng Yên: Hội thảo đánh giá mô hình xử lý nước sinh hoạt quy mô hộ gia đình

Bảo đảm các điều kiện tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại tỉnh Hưng Yên diễn ra an toàn, nghiêm túc

12.400 thí sinh Hưng Yên đăng ký dự thi tại 28 điểm thi THPT Quốc gia 2019

Hưng Yên: Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Hưng Yên: đa dạng các mô hình về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em

Hưng Yên: Triển khai “Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2019

Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh: chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngày càng nâng cao

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.