Thứ Bảy, ngày 5 tháng 12 năm 2020 - 10:14:30 AM
Trang chủ » Khoa giáo - Giáo dục LLCT » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 17/11/2020 - 10:45:19 AM | Lượt xem: 57 | Trần Hữu Chất

Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị

Thực hiện Chương trình phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội năm 2020, Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đăng tải nội dung: Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.

Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị được xem là một trong những nội dung quan trọng, then chốt, tạo cơ hội cho phụ nữ được nói tiếng nói đại diện cho giới mình, được phát huy trình độ, năng lực, kinh nghiệm, thể hiện quan điểm trong tham gia quyết định các chính sách về các lĩnh vực khác nhau của quốc gia. Thông qua đó, góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho việc thúc đẩy bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 
Ngày 20/01/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 21-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, trong đó nêu: Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt chỉ tiêu Nghị quyết số 11-NQ/TW về công tác cán bộ nữ; quan tâm tạo nguồn cán bộ nữ trẻ, nữ dân tộc thiểu số. Hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giữa nam và nữ về độ tuổi trong quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển đối với một số nhóm phụ nữ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phù hợp trong từng giai đoạn.
Hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 30/5/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW, trong đó đề ra chỉ tiêu: Phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong Ban Thường vụ. Nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ có năng lực, trình độ, triển vọng để bổ sung vào nguồn quy hoạch của các sở, ngành, địa phương. Ngày 08/10/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên ban hành Kế hoạch 185-KH/TU về tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Kết quả quả thực hiện kế hoạch: Nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 là 899/4.739, đạt 18,97%. Nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 575/2.773 đồng chí, đạt 20,73%. Cụ thể:
Cấp tỉnh: Ban Chấp hành Đảng bộ là 8/52 đồng chí, đạt 15,4%; Ban Thường vụ: 2/15 đồng chí, đạt 13,3%.
Cấp huyện: Nữ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ là 78/378 đồng chí, đạt 20,6% tăng 1,63% so với nhiệm kỳ 2015 – 2020. Nữ tham gia Ban Thường vụ là 12/97 đồng chí, đạt 12,37% tăng 4,19% so với nhiệm kỳ 2015 - 2020. Số người được quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ là 548 đồng chí, trong đó nữ 197 đồng chí. Số người được quy hoạch Ban Thường vụ là 163 đồng chí, trong đó nữ 38 đồng chí.
Cấp xã: Nữ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ là 489/2343 đồng chí, đạt 20,87% tăng 3,18% so với nhiệm kỳ 2016 – 2020. Nữ tham gia Ban Thường vụ là 138/955 đồng chí, chiếm 14,45% giảm 0,86% so với nhiệm kỳ 2016 - 2020.
 Nữ tham gia lãnh đạo, quản lý: Cấp tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020, tỷ lệ nữ đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý các sở, ngành và tương đương là 8/69 đồng chí, đạt 11,6%; tỷ lệ nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là 48/272 đồng chí, chiếm 17,6%. Cấp huyện: Phó Chủ tịch UBND cấp huyện là 4/20 đồng chí, đạt 20%, tăng 15% so với nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nữ lãnh đạo chủ chốt cấp trưởng, phó phòng và tương đương là 185/572 đồng chí, đạt 32,3%.
 

 

Bài viết khác:

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Sách lý luận, chính trị đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Tuyệt đối không để lọt người nguy cơ mắc COVID-19 ra vào bệnh viện

Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học

Công điện khẩn về phòng chống COVID-19

Thủ tướng gửi thư khuyến khích "học tập suốt đời"

Thêm 10 ca mắc COVID-19 là người trở về từ Nga, Pháp

Phê duyệt bốn tài liệu về phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học

Ghi nhận năm ca nhập cảnh từ Pháp, Hàn Quốc, Ấn Độ mắc Covid-19

Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học đóng góp lớn vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.