Chủ Nhật, ngày 20 tháng 9 năm 2020 - 11:56:22 PM
Trang chủ » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 09/10/2019 - 1:24:39 PM | Lượt xem: 887 | Nguyễn Hoàng Linh

Báo Hưng Yên nâng cao công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (gọi tắt là Chỉ thị 05), Báo Hưng Yên đã thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình là thông tin - tuyên truyền thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phong phú, sinh động, duy trì đều đặn chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bảo đảm ít nhất 1 kỳ/tuần. Nội dung tuyên truyền bao gồm: Nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng chuyên đề mỗi năm.

Cùng với đó, Báo Hưng Yên còn thực hiện các đợt tuyên truyền cao điểm bằng việc xây dựng các số báo đặc biệt về thực hiện Chỉ thị 05 nhân dịp các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh như: Dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5), kỷ niệm Ngày Quốc khánh và nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người (2.9), dịp kỷ niệm Bác Hồ về thăm Hưng Yên… đã để lại lại dấu ấn đậm nét trong lòng bạn đọc.
Qua tổng hợp, từ năm 2016 đến nay, Báo Hưng Yên có trên 800 tin, bài, ảnh tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị số 05. Nhìn chung, nội dung tin, bài có chiều sâu, chất lượng tốt về những gương người tốt, việc tốt, điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên các lĩnh vực công tác và trong đời sống xã hội. Trong quá trình tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Báo Hưng Yên còn đi sâu viết tin, bài tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Phản ánh khá sinh động những tập thể, cá nhân tiêu biểu ở từng cấp, từng ngành có những mô hình, sáng kiến hay, thiết thực và điển hình tiên tiến, làm nổi bật và đã tạo được ấn tượng trong lòng người đọc đối với những tập thể, cá nhân đi đầu trong đổi mới, năng động, sáng tạo, dũng cảm, biết vượt khó vươn lên trong cuộc sống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, gương mẫu trong công tác
Ban Biên tập Báo Hưng Yên đã phát động cán bộ, phóng viên Báo Hưng Yên tích cực tham gia Cuộc thi “Sáng tạo tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Hưng Yên năm 2018. Báo Hưng Yên đã có gần 30 tác phẩm tham gia dự thi, trong đó có nhiều tác phẩm đoạt giải cao
Nhìn chung trong những năm qua, Báo Hưng Yên đã thực hiện công tác tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.
Trong giai đoạn hiện nay, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm tất yếu và cần thiết đối với mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng. Việc học tập phải được tiến hành tập trung, thống nhất từ trên xuống, vừa có tính kế hoạch nhưng cũng bảo đảm tính sáng tạo. Những giải pháp đưa ra phải sát với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và phù hợp với thực lực của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Để thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cần thực hiện tốt các giải pháp sau:
 
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò của hệ thống tổ chức, cấp ủy và lãnh đạo các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05
 Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, đóng vai trò quyết định trực tiếp đến hiệu quả thực hiện thắng lợi đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng.
Công tác tuyên truyền cần tập trung vào việc Giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, quần chúng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nêu gương những Tổ chức đảng, trong đó hạt nhân là cấp ủy đảng có vai trò quyết định đến chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, quần chúng.
Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy điển hình, nhân tố tiêu biểu để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác.
 
Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp trong việc tuyên truyền thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trong tình hình hiện nay, việc tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần kết hợp chặt chẽ các hình thức, phương pháp sau: Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, trong đó chú trọng tuyên truyền về việc nêu gương của lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền địa phương; Lồng ghép có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua và các cuộc vận động khác trong xây dựng cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền địa phương
Công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm khắc phục những nhận thức không đúng, bảo thủ, trì trệ “đầu voi, đuôi chuột” hoặc “làm cho qua chuyện”, nặng về “hô hào”, bệnh “thành tích”... 
 
Tuyên truyền về chỉ thị số 05 cần gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết TƯ 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 cần gắn với tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các sự kiện quan trọng của đất nước nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có sức thuyết phục.Chú ý phân tích, làm rõ những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.
Thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, vừa tác động, thúc đẩy nhau trong quá trình xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, có đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng mạnh. Đây được xác định là khâu mấu chốt để thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay.
Việc kết hợp thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng , chỉnh đốn Đảng, trước hết cần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nhất là những mặt còn yếu kém, không nể nang, né tránh; đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa thiết thực, khả thi; kết hợp “chống và xây”, “xây và chống”, nói đi đôi với làm, tập trung giải quyết những vấn đề còn yếu kém.
 
Đẩy mạnh tuyên truyền điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Việc tuyên truyền điển hình tiên tiến là một giải pháp quan trọng để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 - CT/TW. Thực hiện tốt điều đó sẽ tạo động lực thúc đẩy các cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ, đảng viên, quần chúng thi đua rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực. Tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác. Chú trọng tuyên truyền về những điển hình trong xây dựng, hoàn thiện và thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; về sự gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu các cấp, các ngành. Phê phán những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm theo, bệnh hình thức, thành tích, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động.                                              
Nguyễn Hoàng Linh

Bài viết khác:

Hưng Yên đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân

Phát động cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh với việc xây dựng lực lượng cách mạng và sự vận dụng của Đảng trong tình hình hiện nay

Hưng Yên: Gặp mặt biểu dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hành trình từ Chỉ thị 06 đến Chỉ thị 05 về học và làm theo Bác

Văn Lâm tổ chức Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Dạt dào tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ kính yêu

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh: Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa!

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh tỉnh Bình Thuận

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.