Thứ Sáu, ngày 25 tháng 9 năm 2020 - 5:20:20 AM
Trang chủ » Khoa giáo - Giáo dục LLCT » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 19/03/2015 - 3:14:40 PM | Lượt xem: 1610 | Trần Hữu Chất

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: triển khai nghiên cứu Đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống học sinh trung học phổ thông tỉnh Hưng Yên”

Ngày 19/3/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống học sinh trung học phổ thông tỉnh Hưng Yên”. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Đề tài dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự còn có: đồng chí Nguyễn Tiến Thuyết, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ nhiệm Đề tài; đồng chí Lê Thị Lưu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; các thành viên trong Ban chủ nhiệm Đề tài…

Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của giáo dục toàn diện cho học sinh, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Hưng Yên đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ đưa công tác giáo dục, đưa giáo dục đạo đức con người, đạo đức công dân vào các hoạt động của xã hội, nhất là giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong nhà trường trung học phổ thông, đã góp phần quan trọng trong việc vui đắp, bồi dưỡng đạo đức, nhân cách học sinh. Đa số học sinh trung học phổ thông kế thừa và phát huy tốt các giá trị truyền thống của dân tộc. Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, đa số học sinh biết tiếp thu chọn lọc những lối sống tốt đẹp của các nước nhưng vẫn giữ vững và đề cao giá trị, chuẩn mực đạo đức truyền thống. Tuy nhiên, xuất phát từ thực tiễn những bất cập trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống, sự tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường và xu hướng toàn cầu hóa đã ảnh hưởng đến quá trình hình thành nhân cách, đạo đức, lối sống của một bộ phận học sinh; diễn biến tình hình tư tưởng và những vấn đề tiêu cực mới nảy sinh trong học sinh trung học phổ thông nói riêng đang gây lo lắng, bức xúc cho xã hội.
Nhằm đánh giá đúng thực trạng công tác giáo dục đạo đức cũng như thực trạng đạo đức, lối sống học sinh trung học phổ thông, tham mưu các nhóm nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo để khắc phục những thiếu sót trong công tác giáo dục, hạn chế hiện tượng lệch chuẩn về đạo đức, lối sống của học sinh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nghiên cứu đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống học sinh trung học phổ thông tỉnh Hưng Yên”.
Đề tài được triển khai trong 2 năm 2015-2016. Trong năm 2015, Ban Chủ nhiệm Đề tài tập trung nghiên cứu tổng quan cơ sở lý luận, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của ngành Giáo dục và Đào tạo, của tỉnh về công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; xây dựng mẫu phiếu khảo sát và tổ chức khảo sát, quan sát về công tác công tác giáo dục đạo đức, lối sống và thực trạng đạo đức, lối sống của học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh; phân tích, xử lý số liệu, xây dựng báo cáo và tổ chức hội thảo thực trạng công tác giáo dục đạo đức, lối sống và thực trạng đạo đức, lối sống học sinh trung học phổ thông. Từ những luận cứ khoa học đó, trong năm 2016, Ban Chủ nhiệm Đề tài tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và tổ chức hội thảo, xin ý kiến chuyên gia về các nhóm giải pháp; triển khai thực nghiệm áp dụng các nhóm giải pháp; xây dựng mẫu phiếu và tổ chức điều tra khảo sát tính thực tiễn, khả thi của các nhóm giải pháp tại một số trường trên địa bàn tỉnh; tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực nghiệm hoàn thành các nhóm giải pháp…
Triển khai đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống học sinh trung học phổ thông tỉnh Hưng Yên” sẽ đem lại hiệu quả xã hội tích cực. Từ những luận cứ khoa học và các nhóm giải pháp được đề xuất, giúp cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý đối với nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo; giúp ngành Giáo dục và Đào tạo xác định trúng, đúng nội dung, phương pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trung học phổ thông trong điều kiện hiện nay, góp phần giáo dục lớp thanh niên vừa hồng vừa chuyên, giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng, lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trần Hữu Chất

Bài viết khác:

Giữ ổn định kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Không có thêm ca Covid-19 mới, 93% bệnh nhân khỏi bệnh

Ngày thứ 21 Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 ở cộng đồng

Thúc đẩy phục hồi kinh tế-xã hội nhưng không chủ quan với dịch bệnh

Hưng Yên: Thành lập 9 đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2020-2021

Dịch sốt xuất huyết gia tăng do ý thức của cộng đồng chưa cao

20 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng

Chế độ khen thưởng mới cho học sinh, sinh viên đoạt giải quốc gia, quốc tế

Số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới vượt mốc 31 triệu

Phụ lục các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2021

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.