Chủ Nhật, ngày 26 tháng 1 năm 2020 - 4:42:48 PM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống
Đăng ngày: 08/12/2018 - 6:52:33 PM | Lượt xem: 434 | TM

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII theo đúng yêu cầu Kế hoạch và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã yêu cầu các ban Đảng tỉnh, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn; các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ tập trung cao, chủ động, tích cực triển khai, tổ chức thực hiện.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)“Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, ngày 5/2/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 88-KH/TU và Chương trình hành động số 24-CTr/TU về thực hiện nghị quyết. Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã chủ động tổ chức triển khai, cụ thể hóa bằng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Một số địa phương, đơn vị quyết tâm chính trị cao, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; mạnh dạn thực hiện phương pháp cách làm mới, bước đầu có kết quả, tạo tiền đề để tiếp tục thực hiện nghị quyết.

Tuy nhiên, còn một số nhiệm vụ các địa phương, đơn vị thực hiện chậm tiến độ theo Kế hoạch và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; một số nhiệm vụ đã xây dựng đề án nhưng chưa tổ chức thực hiện; một số nơi có biểu hiện thiếu chủ động, chưa quyết liệt, chậm đề xuất được giải pháp hữu hiệu, phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị.

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII theo đúng yêu cầu Kế hoạch và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã yêu cầu các ban Đảng tỉnh, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn; các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ tập trung cao, chủ động, tích cực triển khai, tổ chức thực hiện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng cho chủ trương triển khai thực hiện ngay những nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch và Chương trình hành động yêu cầu hoàn thành trong năm 2018. Một số nhiệm vụ theo lộ trình hoàn thành trong năm 2019 và những năm sau, nếu có đủ điều kiện thực hiện ngay trong năm 2018, không nhất thiết phải thực hiện ở thời gian cuối theo lộ trình.

Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh rà soát, hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong của đơn vị theo hướng tinh gọn, giảm mạnh về đầu mối, bỏ cấp trung gian; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học tiên tiến, tăng cường hiệu quả hoạt động; khả năng tự chủ về tài chính theo hướng giảm các phòng chuyên môn, nghiệp vụ hiện có của các đơn vị sự nghiệp; triển khai thực hiện nghiêm việc sắp xếp tổ chức bộ máy, số lượng phòng trực thuộc và số người làm việc trong các Ban Đảng tỉnh, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh theo Thông báo số 1389-TB/TU ngày 13.11.2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; rà soát các trường hợp hợp đồng lao động ở vị trí việc làm công chức, viên chức; đưa ra giải pháp để giải quyết các trường hợp hợp đồng lao động không đúng quy định.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tại địa phương, cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách. Các Ban Đảng tỉnh, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, MTTQ Việt Nam, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy triển khai, tổ chức thực hiện; đồng thời, phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả thông báo này. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh (đến ngày 31.12.2018); chủ động tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tiếp theo.

Năm 2018: hoàn thành thực hiện mô hình Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy, thành ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị; Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam (huyện Văn Lâm, Khoái Châu và Kim Động); thực hiện sáp nhập chi bộ thôn, khu phố có nhiều chi bộ để mỗi thôn, khu phố có 1 chi bộ.

6 tháng đầu năm 2019: thực hiện nghiêm việc sắp xếp tổ chức bộ máy số người làm việc trong các cơ quan huyện ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Tỉnh ủy theo Thông báo số 1389-TB/TU ngày 13.11.2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện mô hình Trưởng ban Dân vận huyện ủy, thành ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, thành phố (thành phố Hưng Yên; các huyện: Mỹ Hào, Yên Mỹ, Ân Thi, Tiên Lữ và Phù Cừ); rà soát các trường hợp hợp đồng lao động ở vị trí việc làm công chức; đưa ra giải pháp để giải quyết các trường hợp hợp đồng lao động không đúng quy định; thực hiện chủ trương Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố; bố trí, sắp xếp chi hội trưởng chi hội người cao tuổi đồng thời là chi hội trưởng chi hội chữ thập đỏ ở thôn, khu phố; thực hiện nghiêm, nhất quán việc khoán kinh phí chi phụ cấp theo định mức đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố.

TM

 

 

Bài viết khác:

Hưng Yên: triển khai kế hoạch thành lập thị xã Mỹ Hào

Thành phố Hưng Yên: Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng học tập nghị quyết của Đảng

Thành ủy Hưng Yên học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng

Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

Toàn văn Bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Quốc hội bế mạc kỳ họp thứ 5, thông qua Nghị quyết kỳ họp

Khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết

Nghị quyết 28-NQ/TW: Hoàn thiện bộ máy tổ chức thực hiện BHXH

Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tại huyện Yên Mỹ

Toàn văn Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.