Thứ Hai, ngày 27 tháng 5 năm 2019 - 10:35:42 AM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống
Đăng ngày: 23/03/2018 - 9:06:09 AM | Lượt xem: 1093

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ-TW, Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng (khóa XII)

Ngày 5/2/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 88-KH/TU về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu của việc triển khai thực hiện nhằm tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc, sâu sắc Nghị quyết để các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nhận thức rõ thực trạng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết số 18-NQ/TW, từ đó triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Xác định nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với từng tổ chức; tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra, thanh tra, giám sát, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả. Đảm bảo thực hiện nghiêm theo lộ trình các nội dung trong Nghị quyết số 18-NQ/TW và Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị. Các nội dung yêu cầu thực hiện thí điểm hoặc thực hiện ở những nơi có điều kiện, phải được nghiên cứu kỹ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, đưa ra lộ trình phù hợp trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

Theo Kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế toàn hệ thống chính trị của tỉnh. Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc 16 nhiệm vụ theo lộ trình cụ thể, đồng thời thực hiện 7 nhiệm vụ thường xuyên như đẩy mạnh thực hiện phân cấp, phân quyền đi đôi với giám sát quyền lực bằng các quy định, quy chế; nghiêm túc thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giảm số người phục vụ trong từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhất là khối văn phòng; ban hành cơ chế về tiết kiệm chi thường xuyên, chống lãng phí, tiêu cực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, xây dựng chính quyền điện tử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư tưởng và công tác dân vận, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; chủ động kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết; chú trọng sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, lấy kết quả thực hiện là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại hàng năm đối với tập thể, cá nhân.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan, trên cơ sở đó, các đơn vị chủ động triển khai thực hiện; giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo điều chỉnh những nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch khi có vướng mắc phát sinh hoặc có văn bản chỉ đạo mới của Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện.

Phòng VHVN 

 

 

Bài viết khác:

Hưng Yên: triển khai kế hoạch thành lập thị xã Mỹ Hào

Thành phố Hưng Yên: Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng học tập nghị quyết của Đảng

Thành ủy Hưng Yên học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

Toàn văn Bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Quốc hội bế mạc kỳ họp thứ 5, thông qua Nghị quyết kỳ họp

Khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết

Nghị quyết 28-NQ/TW: Hoàn thiện bộ máy tổ chức thực hiện BHXH

Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tại huyện Yên Mỹ

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.