Thứ Bảy, ngày 4 tháng 7 năm 2020 - 9:37:29 AM
Trang chủ » Lịch sử, truyền thống » 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng
Đăng ngày: 23/06/2020 - 8:05:22 AM | Lượt xem: 34

Bạn Lữ Đức Báu giành giải Nhất tuần 13 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Giải Nhất tuần 13 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng đã thuộc về bạn Lữ Đức Báu ở xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Trong tuần thi thứ 13, có 123.699 người dự thi với 315.897 lượt thi, 21.245 người trả lời đúng cả 10 câu hỏi.
10 tỉnh, thành phố có số người tham gia dự thi đông nhất tuần gồm:
TT
Tỉnh thành
Số người tham gia
Số lượt tham gia
Xếp hạng
1
Thành phố Hồ Chí Minh
17,303
27,679
1
2
Tỉnh Hà Tĩnh
15,195
54,293
2
3
Tỉnh Nghệ An
8,455
45,146
3
4
Tỉnh Lâm Đồng
7,473
11,928
4
5
Thành phố Hà Nội
5,477
25,573
5
6
Tỉnh Lai Châu
5,200
5,555
6
7
Tỉnh Lào Cai
4,834
5,184
7
8
Tỉnh Yên Bái
4,764
5,405
8
9
Tỉnh Quảng Ninh
3,050
4,844
9
10
Tỉnh Hà Nam
2,923
4,878
10
Đáp án câu hỏi tuần 13 như sau:
Câu hỏi
Đáp án đúng
Câu hỏi 1
B
Câu hỏi 2
C
Câu hỏi 3
D
Câu hỏi 4
A
Câu hỏi 5
D
Câu hỏi 6
B
Câu hỏi 7
B
Câu hỏi 8
C
Câu hỏi 9
B
Câu hỏi 10
C
Số người trả lời đúng
21.245
 Ban Tổ chức Cuộc thi chúc mừng các bạn sau đây đoạt giải:
01 giải Nhất
Họ và tên
Địa chỉ
Dự đoán số người trả lời đúng
Thời gian tham gia
Lữ Đức Báu
Xã Tam Quang – Huyện Tương Dương - Tỉnh Nghệ An
21.245
20/06/2020 12:13:48
02 giải Nhì
Họ và tên
Địa chỉ
Dự đoán số người trả lời đúng
Thời gian tham gia
Châu Thành Nghĩa
Xã Hàm Phú – Huyện Hàm Thuận Bắc - Tỉnh Bình Thuận
21.245
20/06/2020 19:58:23
Trần Thị Thanh Hải
Phường Bắc Hà - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
21244
16/06/2020 15:25:05
05 giải Ba
Họ và tên
Địa chỉ
Dự đoán số người trả lời đúng
Thời gian tham gia
Nguyễn Thị Minh Huyền
Xã Đức Bồng – Huyện Vũ Quang - Tỉnh Hà Tĩnh
21244
18/06/2020 21:13:39
Nguyễn Doãn Báu
 
Xóm 2 Bồng Giang - Xã Đức Giang - Huyện Vũ Quang – Tỉnh Hà Tĩnh
21246
 
20/06/2020 14:04:15
Nguyễn Duy Thành
Trường Sĩ Quan Chính trị – Xã Thạch Hòa – Huyện Thạch Thất - Thành phố Hà Nội
21243
 
17/06/2020 20:32:34
Lê Thị Thảo
Phường Bến Thành - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
21243
20/06/2020 21:34:16
Cao Hoàng Phi
 
Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ - Phường An Hòa - Quận Ninh Kiều - Thành phố Cần Thơ
21248
 
17/06/2020 19:27:59
 08 giải Khuyến khích
Họ và tên
Địa chỉ
Dự đoán số người trả lời đúng
Thời gian tham gia
Nguyễn Thị Thu Hương
Phường Lam Sơn - TP Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên
21249
21/06/2020 16:24:09
Nguyễn Thị Linh
UBND xã An Lễ - Huyện Quỳnh Phụ - Tỉnh Thái Bình
21250
17/06/2020 14:57:06
Nguyễn Thị Bích Hằng
Phường Hòa Thọ Tây – Quận Cẩm Lệ - Thành phố Đà Nẵng
21240
17/06/2020 22:24:26
Lê Thị Thanh Ngân
 
Ban quản lý dự án & Phát triển quỹ đất huyện Cai Lậy - Ấp Bình Quới - Xã Bình Phú - Huyện Cai Lậy - Tỉnh Tiền Giang
21250
 
19/06/2020 16:10:13
Vũ Văn Xuân
Phường Phùng Chí Kiên - Thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn
21239
16/06/2020 14:08:47
Nguyễn Thị Kim Cương
Phường 1 - Thành phố Cao Lãnh - Tỉnh Đồng Tháp
21238
17/06/2020 10:46:39
Phạm Văn Chiều
Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ - Phường An Hòa - Quận Ninh Kiều - Thành phố Cần Thơ
21238
21/06/2020 15:38:29
Trần Thị Khiêm
Phường 4 - Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
21236
19/06/2020 06:03:09
Sau đây là câu hỏi tuần 14:
Câu 1. Thực hiện công tác tuyên truyền về biển đảo, năm 2020 Ban Tuyên giáo Trung ương đã xuất bản cuốn sách nào?
A.   Chủ quyền biển đảo Việt Nam
B.    100 câu hỏi – đáp về biển, đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam
C.    Sổ tay công tác tuyên truyền biển, đảo Việt Nam
D.   Chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa
Câu 2. “Cùng với giáo dục – đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế - xã hội, là điều kiện cần thiết để giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội”. Quan điểm này được nêu ra trong văn kiện nào của Đảng?
A.   Nghị quyết số 02-NQ/HNTW ngày 24-12-1996
B.    Nghị quyết 46-NQ/TW ngày 23-2-2005
C.    Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27-4-2007
D.   Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16-6-2008
Câu 3. Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 6-8-2008, Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã đưa ra quan điểm:
A.   Xây dựng đội ngũ trí thức là trách nhiệm chung của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị, trong đó trách nhiệm của đội ngũ trí thức giữ vai trò quyết định
B.    Xây dựng đội ngũ trí thức là trách nhiệm chung của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị, trong đó trách nhiệm của Ðảng và Nhà nước giữ vai trò quyết định
C.    Xây dựng đội ngũ trí thức là trách nhiệm của Đảng và Nhà nước
D.   Xây dựng đội ngũ trí thức là trách nhiệm của đội ngũ trí thức
Câu 4. Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16-6-2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới đã xác định những mục tiêu nào phải đạt được sau đây?
A.   Tập trung mọi nguồn lực xây dựng nền văn học, nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
B.    Tiếp tục đổi mới, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng của văn học, nghệ thuật
C.    Xây dựng, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam một cách toàn diện cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu loại hình, có tình yêu tổ quốc nồng nàn…
D.   A và C
Câu 5. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương hiện nay là cơ quan nào?
A.   Bộ Ngoại giao
B.    Ban Tuyên giáo Trung ương
C.    Ban Đối ngoại Trung ương
D.   Bộ Thông tin và Truyền thông
Câu 6. Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-01-2012 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã đề ra những nhóm giải pháp nào sau đây?
A.   Nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên
B.    Nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng
C.    Nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
D.   Cả 3 đáp án trên
Câu 7. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 đã xác định những quan điểm chỉ đạo nào sau đây về định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo?
A.   Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân.
B.    Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
C.    Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo
D.   A và B
Câu 8. Quy định về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng đã đưa ra nguyên tắc nào sau đây?
A.   Học tập là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, đảng viên
B.    Học tập là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của mọi công dân
C.    Tất cả mọi công dân đều phải học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng
D.   Đảng viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, thành, bộ, ngành phải học xong chương trình trung cấp lý luận chính trị
Câu 9. Không chỉ là một nhà thơ được nhận giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật, ông còn giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, Trưởng ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương. Bạn cho biết, ông là ai?
A.   Hữu Thọ
B.    Hà Đăng
C.    Nguyễn Khoa Điềm
D.   Đỗ Nguyên Phương
Câu 10. Hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo VCNet chính thức phát mạng vào ngày, tháng, năm nào?
A.    Ngày 5-3-2018
B.    Ngày 11-6-2019
C.   Ngày 1-8-2019
D.   Ngày 15-2-2020
Ban Tổ chức Cuộc thi
Nguồn: dangcongsan.vn

Bài viết khác:

Kết quả tuần 14, cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"

Kết quả tuần 13, cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"

Bạn Nguyễn Thành Vũ đoạt giải Nhất Cuộc thi tuần 12 tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo

Kết quả tuần 11, cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"

Kết quả tuần 10, cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"

Củng cố lòng tự hào về truyền thống 90 năm ngành Tuyên giáo của Đảng

Kết quả tuần 9, cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"

Kết quả tuần 8, cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"

Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp mặt Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020)

Kế hoạch tổ chức hoạt động về nguồn nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.