Thứ Năm, ngày 22 tháng 10 năm 2020 - 10:55:09 AM
Trang chủ » Giới thiệu chung » Bộ máy Đảng, chính quyền tỉnh Hưng Yên
Đăng ngày: 10/07/2020 - 5:07:50 PM | Lượt xem: 57251

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH HƯNG YÊN

Cập nhật từ ngày 15/8/2020

Khóa XVIII (Nhiệm kỳ 2015 – 2020)

I. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

Đồng chí ĐỖ TIẾN SỸ
UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Đồng chí NGUYỄN DUY HƯNG
  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Đồng chí NGUYỄN VĂN PHÓNG,
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí TRẦN QUỐC TOẢN
Chủ tịch HĐND tỉnh

Đồng chí ĐOÀN VĂN HÒA
Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Đại tá NGUYỄN CHÍ CÔNG
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Đồng chí LÊ VĂN HƯNG
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

Đồng chí ĐẶNG NGỌC QUỲNH
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Đồng chí PHẠM THỊ TUYẾN 
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, 
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh

 

Đồng chí TRẦN THỊ THANH THỦY
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Đồng chí PHẠM HUY BÌNH
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
Bí thư Thành ủy Hưng Yên

Đồng chí TRẦN QUỐC VĂN
Bí thư Huyện ủy Văn Lâm
Đại tá PHẠM ĐĂNG KHOA
 Giám đốc Công an tỉnh

 

 

II -  BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XVIII (NHIỆM KỲ 2015- 2020)

(Xếp theo thứ tự A, B, C...)

1. Nguyễn Thị Anh, Giám đốc Sở Y tế

2. Phạm Huy Bình, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên.

3. Dương Văn Cảnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

4. Nguyễn Chí Công, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

5. Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

6. Bùi Huy Cường, Bí thư Tỉnh Đoàn

7. Nguyễn Tuấn Cường, Phó Trưởng ban điều hành Ban Quản lý khu Đại học Phố Hiến

8. Trịnh Văn Diễn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

9. Nguyễn Văn Đoan, Bí thư Huyện ủy Yên Mỹ

10. Nguyễn Văn Đoàn, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

11. Vương Văn Đức

12. Đoàn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

13. Lê Quang Hoà, Giám đốc Sở Nội vụ

14. Đào Ngọc Huấn,

15. Nguyễn Lê Huy, Bí thư Huyện ủy Ân Thi

16. Cao Quang Hưng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh uỷ

17. Lê Văn Hưng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

18. Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

19. Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

20. Đỗ Thị Hương, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

21. Quách Thị Hương, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

22. Trần Thị Tuyết Hương, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

23. Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Công an tỉnh

24. Phạm Văn Khuê, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy

25. Nguyễn Hùng Nam, Bí thư Huyện ủy Kim Động

26. Đỗ Hữu Nhân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

27. Nguyễn Văn Phê, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

28. Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

29. Doãn Anh Quân, Bí thư Huyện ủy Tiên Lữ

30. Trần Văn Quý, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

31. Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

32. Phạm Thái Sơn, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

33. Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

34. Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

35. Lê Xuân Tiến, Giám đốc Sở Tài chính

36. Trần Quốc Toản, Chủ tịch HĐND tỉnh

37. Đỗ Minh Tuân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

38. Lê Văn Tuấn, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

39. Lương Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng

40. Phạm Thị Tuyến, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh

41. Nguyễn Thị Thanh Tuyết, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh

42. Trần Quốc Văn, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm

43. Đào Hồng Vận, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Văn Giang

44. Lê Trí Viễn

III. CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
Trưởng Ban: Đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
2. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
Trưởng Ban: Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
3. Ban Dân vận Tỉnh uỷ
Trưởng Ban: Đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
4. Ban Nội chính Tỉnh ủy
Trưởng Ban: Đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

5. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ
Phó Chủ nhiệm Thường trực điều hành: Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
6. Văn phòng Tỉnh ủy
Chánh Văn phòng: Đồng chí Vũ Văn Thắng

IV – CÁC CƠ QUAN TRỰC THUỘC TỈNH ỦY

1. Báo Hưng Yên
Tổng biên tập: Đồng chí Lê Công Tuấn
2. Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh
Hiệu trưởng: Đồng chí Đỗ Minh Trí

V – CÁC HUYỆN ỦY, THỊ ỦY, THÀNH ỦY, ĐẢNG ỦY TRỰC THUỘC TỈNH ỦY

1 – Đảng ủy Quân sự tỉnh
 Bí thư: Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
2 – Đảng ủy Công an tỉnh
Bí thư: Đồng chí Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Công an tỉnh
3- Thành ủy Hưng Yên
Bí thư: Đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

4 – Huyện ủy Ân Thi
Bí thư: Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

5 – Huyện ủy Khoái Châu
Bí thư: Đồng chí Nguyễn Đức Sơn

6 – Huyện ủy Kim Động
Bí thư: Đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

7 – Thị ủy Mỹ Hào
Bí thư: Đồng chí Nguyễn Đại Thắng

8 – Huyện ủy Phù Cừ
Bí thư:

9 – Huyện ủy Tiên Lữ
Bí thư: Đồng chí Doãn Anh Quân, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

10 – Huyện ủy Văn Giang
Bí thư: Đồng chí Đào Hồng Vận, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
11 – Huyện ủy Văn Lâm
Bí thư: Đồng chí Trần Quốc Văn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

12 – Huyện ủy Yên Mỹ
Bí thư: Đồng chí Nguyễn Văn Đoan, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

13 – Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh
Bí thư: Đồng chí Đỗ Thị Hương, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

 

---------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết khác:

BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN TỈNH HƯNG YÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ TỈNH HƯNG YÊN

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.