Thứ Ba, ngày 19 tháng 6 năm 2018 - 11:15:07 AM
Trang chủ » Khoa giáo - Giáo dục LLCT » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 22/08/2017 - 9:38:37 AM | Lượt xem: 29227

Bãi bỏ những quy định cứng nhắc, không phát huy được chủ động sáng tạo trong dạy và học

Sáng 21/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016 -2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 trực tuyến tại 64 điểm cầu trên cả nước. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh: Năm học 2016-2017, ngành Giáo dục tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp có hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố; sự ủng hộ, chia sẻ của các tầng lớp nhân dân; đặc biệt là sự tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp.

Bên cạnh những thuận lợi, ngành Giáo dục cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn ngành phải quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu hơn nữa để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 29 của Trung ương, Nghị quyết 44 của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết 88 của Quốc hội, Quyết định 404 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và các nhiệm vụ quan trọng khác được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, trong năm học 2016-2017 vừa qua, ngành Giáo dục đã nỗ lực thực hiện có hiệu quả 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản đã đề ra.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị lãnh đạo các cơ quan quản lý giáo dục ở Trung ương và địa phương, các cơ sở giáo dục và đào tạo tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả nổi bật, những tồn tại, hạn chế chủ yếu trong công tác quản lý giáo dục các cấp trong năm học vừa qua; trong đó, làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước trong từng vấn đề cụ thể.

Đồng thời, dành thời gian thỏa đáng để thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của ngành Giáo dục trong năm học tới, xem các nội dung này đã đúng, trúng chưa, trên cơ sở đó cùng nhau tập trung thực hiện cho hiệu quả.

Một là, quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục, trọng tâm là các cơ sở đào tạo giáo viên. Theo đó, các địa phương tiếp tục rà soát, quy hoạch lại mạng lưới trường, lớp học gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Đẩy nhanh việc quy hoạch lại mạng lưới các trường sư phạm. Theo đó, các trường có chất lượng cao, có uy tín sẽ được chọn làm trung tâm. Các trường khác sẽ chuyển đổi hoạt động trở thành phân hiệu hay vệ tinh của các trường trung tâm để trước mắt tập trung vào nhiệm vụ đào tạo lại đội ngũ giáo viên cho các địa phương.

Hai là, chuẩn bị các điều kiện để triển khai có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới. Trong đó, tập trung vào công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Bên cạnh đó, các địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị trường học đồng bộ với lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Ba là, đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo. Theo đó, đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục và các chương trình đào tạo; đề ra các giải pháp quyết liệt để Hội đồng trường đi vào hoạt động hiệu quả và thực chất hơn.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: VA)

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh, năm học 2016 - 2017, ngành Giáo dục tập trung triển khai thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp cơ bản theo chỉ thị nhiệm vụ trọng tâm năm học và đạt được một số kết quả nổi bật.

Nhận thức rõ thuận lợi và khó khăn, những hạn chế còn tồn tại, năm học 2017 - 2018, toàn ngành sẽ tiếp tục nỗ lực, tập trung thực hiện thắng lợi mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Năm học vừa qua, ngành Giáo dục đã quan tâm rà soát quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục; đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp, triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo. Công tác giáo dục hướng nghiệp được tăng cường. Việc triển khai dạy - học ngoại ngữ giai đoạn 2008 - 2016 được rà soát, đánh giá toàn diện; điều chỉnh, bổ sung dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2017 - 2025.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), ngành Giáo dục đã triển khai hiệu quả hệ thống phần mềm quản lý giáo dục, bồi dưỡng, học trực tuyến cho giáo viên và CBQL giáo dục. Cùng với việc tăng cường phân cấp, giao quyền chủ động cho các cơ sở GD&ĐT, tăng số trường ĐH được thực hiện tự chủ và được tự chủ toàn diện hơn trong các hoạt động, hoạt động hợp tác quốc tế được đẩy mạnh. Cơ sở vật chất của các nhà trường được chuẩn hóa và từng bước hiện đại hóa; giảm phòng học bán kiên cố, phòng học tạm, phòng học nhờ, mượn; tăng số trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

Công tác thanh tra, kiểm tra được đẩy mạnh. Các nguồn lực đầu tư cho giáo dục được quản lý và triển khai hiệu quả hơn. Công tác khảo thí được thực hiện theo hướng bảo đảm khách quan, trung thực; kiểm định chất lượng giáo dục được chú trọng. Công tác thông tin, truyền thông được đổi mới và từng bước hiệu quả hơn, mạng lưới truyền thông đã được thiết lập từ Trung ương đến địa phương và cơ sở đào tạo để kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận.

Cả nước đã hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; tỷ lệ trẻ mầm non được đến trường tăng; phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ được đổi mới theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, thi, đánh giá học sinh phổ thông được tích cực thực hiện theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học; rà soát, giảm các cuộc thi, hội thi. Thông qua Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) tổng thể và rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai các điều kiện đổi mới giáo dục phổ thông.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng đã thẳng thắn chỉ ra những bất cập, hạn chế ngành Giáo dục, năm học vừa qua, quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường lớp học ở một số địa phương còn chưa phù hợp, chậm hướng dẫn triển khai; thiếu trường, lớp ở các khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất; tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ vẫn chưa được giải quyết. Năng lực nghề nghiệp của một bộ phận giáo viên còn yếu, phương pháp giảng dạy chậm đổi mới; năng lực quản trị của một bộ phận CBQL trường học còn yếu. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn thiếu; cơ chế, chính sách về tự chủ chưa đồng bộ; công tác tự chủ, trách nhiệm giải trình với xã hội của các cơ sở đào tạo còn hạn chế; tự chủ ĐH chưa gắn liền với đổi mới quản trị nhà trường...

Chất lượng chăm sóc, giáo dục mầm non chưa đồng đều giữa các vùng miền. Tiến độ thực hiện đổi mới chương trình GDPT chưa đảm bảo theo lộ trình đề ra; việc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục ở một số địa phương còn chưa nghiêm túc; chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi còn thấp so với yêu cầu. Chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước...

Trên cơ sở những kết quả bước đầu đạt được trong năm học 2016 - 2017 về việc triển khai thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản của ngành, năm học 2017 - 2018, ngành Giáo dục tiếp tục tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 44/NQ-CP, Nghị quyết số 88/2014/QH13, Quyết định số 404/QĐ-TTg và các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng.

Phương hướng chung là tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo; quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực người học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho HSSV.

Giáo dục mầm non sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Giáo dục phổ thông tập trung đổi mới phương thức dạy học; chú trọng việc học đi đôi với hành, giáo dục nhà trường gắn với giáo dục gia đình và cộng đồng; khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định.

Giáo dục đại học tiếp tục đẩy mạnh tự chủ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn đào tạo với nhu cầu của xã hội để sinh viên ra trường có việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo, đáp ứng yêu cầu xã hội. Giáo dục thường xuyên thực hiện đa dạng hóa nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: VA

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đã đạt được. Theo Phó Thủ tướng, ngành Giáo dục năm qua có tiến bộ rất đáng mừng. Mặc dù đất nước còn rất nhiều khó khăn, lũ lụt vừa xảy ra ở các tỉnh miền núi phía Bắc, trong lúc khó khăn, rất nhiều tấm gương các thầy cô giáo, cá nhân, tập thể nêu cao, không chỉ những tấm gương đi đến tận nơi thuyết phục các cháu, các em đi học, mù chữ đến trường mà còn có những hành động hết sức nhân văn. Có em học sinh hy sinh cả bản thân mình để cứu các bạn, giúp đỡ bè bạn. Đó là kết quả chung của nền giáo dục chúng ta.

Về những nhiệm vụ của ngành Giáo dục trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị ngành GD&ĐT cần quan tâm triển khai 9 nhóm vấn đề, trong đó chú trọng đến vấn đề “dạy người” ở tất cả các bậc học. Vấn đề này cần phải làm mạnh mẽ và làm thực chất hơn nữa. Chúng ta phải làm sao dạy cho học sinh đầu tiên từ những điều luân thường đạo lý rất cơ bản.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát, bãi bỏ những quy định cứng nhắc theo kiểu cầm tay chỉ việc, không phát huy được chủ động sáng tạo trong dạy và học, đặc biệt các quy định có tính hình thức, các loại tiêu chuẩn; đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình sách giáo khoa mới theo tinh thần khẩn trương nhưng phải đảm bảo chất lượng, trong đó chú trọng đến việc đào tạo bồi dưỡng giáo viên.

Đề cập đến kỳ thi THPT quốc gia, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ rõ, cần tiếp tục có những đổi mới, tập trung vào khâu ra đề sao cho tốt hơn. Việc tuyển sinh cần trên tinh thần tự chủ của các trường và các trường cũng phải đặt lợi ích của học sinh lên trên khi đưa ra phương án tuyển sinh phù hợp với yêu cầu đổi mới.../.

Theo http://www.dangcongsan.vn

Bài viết khác:

Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2018

Hưng Yên: Công bố phiếu báo điểm tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập (không chuyên) năm học 2018-2019

Hưng Yên: Những chuyển biến tích cực trong phong trào xây dựng gia đình “Ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu cháu thảo hiền”

Hưng Yên: Hiệu quả sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW về phát triển đông y

Hội thảo “Công tác phát triển y học cổ truyền Việt Nam: thực trạng, thách thức và định hướng công tác tham mưu trong thời gian tới”

Hưng Yên: Hội nghị biểu dương "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền" tiêu biểu giai đoạn 2014-2018

Hơn 1000 đối tượng được thăm, khám và cấp thuốc miễn phí

Hưng Yên: 13.885 thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Phát động Tháng hành động vì trẻ em và Diễn đàn trẻ em tỉnh Hưng Yên năm 2018

Nghiệm thu Dự án “Xây dựng mô hình đầu tư ứng dụng dây chuyền sản xuất gạch bê tông bọt, khí không chưng áp suất 12000 m3/ năm ”

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.