9    7    6    8    2    
THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 212 - 2014
MỤC LỤC
Tin tức hoạt động/ Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên: Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên:

Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 

 

Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là hai chính sách song hành, trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, giúp người dân giảm bớt gánh nặng khi tuổi già, ốm đau, tai nạn, thất nghiệp. Thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT góp phần bảo đảm ổn định đời sống cho người lao động, bảo vệ sức khỏe nhân dân, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc.

 

Trong những năm qua, BHXH tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh, của BHXH Việt Nam về việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Nhờ đó, kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT của đơn vị đạt nhiều thành tựu quan trọng. Đồng hành với sự phát triển chung của đất nước, năm 1997, Hưng Yên được tái lập tỉnh theo Nghị quyết của Quốc Hội. Theo đó, BHXH tỉnh cũng được thành lập từ tháng 9/1997 trên cơ sở chia tách từ BHXH tỉnh Hải Hưng và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/10/1997. Với nhiều khó khăn thách thức của một địa phương mới được tái lập, đơn vị luôn chủ động phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh như Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh & Xã hội; BHXH tỉnh Hưng Yên  nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Tỉnh ủy Hưng Yên có Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 15/12/1998 và Ủy ban  nhân dân tỉnh có Chỉ thị số 43 – CT/ UBND ngày 24/11/1997, tiếp theo là Chỉ thị số 08- CT/UBND ngày 19/10/2010 về tăng cường thực hiện các chế độ BHXH. Tỉnh ủy Hưng Yên ban hành Chương trình hành động số 28 – CTR/TU thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”, nhờ đó, đối tượng tham gia BHXH, BHYT tăng trưởng mạnh qua các năm, năm 1997 có 192 đơn vị với 22.220 người tham gia, đến năm 2011 đã có 3.336  đơn vị với 603.290 người tham gia  BHXH, BHYT ( ước đạt gần 60% dân số của tỉnh). Sau thời gian xây dựng và phát triển, đến năm 2011, số thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tăng gấp 45 lần so với năm 1997 với số thu trên 823 tỷ đồng. Năm 2012, số thu BHXH, BHYT, BHTN cả bắt buộc và tự nguyện là 1.207 tỷ, 348 triệu, tăng 383,7 tỷ đồng so với số thu cùng kỳ năm 2011. Năm 2012, BHXH tỉnh chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH với tổng số tiền  là 1.326 tỷ đồng; trong đó ngân sách nhà nước là 755 tỷ 072 triệu đồng, nguồn quỹ BHXH chi trả 571 tỷ 350 triệu đồng. Số thu BHXH, BHYT và  số đối tượng tham gia tăng dần qua các năm, góp phần trong việc đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Khái quát kết quả thực hiện trong quý I/2013, số người tham gia là 637.731 người, tăng so với cùng kỳ năm 2012 là 33.570 người, theo đó, số thu đạt 296 tỷ, 447 triệu đồng, tăng 46 tỷ 716 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho các đối tượng được phục vụ tận tình chu đáo, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân. Tính đến nay, việc chi trả được thực hiện và triển khai tại 161 xã, phường, thị trấn của 10 huyện, thành phố được triển khai chặt chẽ đúng quy định. Công tác quản lý, sử dụng quỹ BHXH, quỹ BHYT đúng chế độ, đủ số lượng, đến tận tay đối tượng, không để xảy ra thất thoát. Công tác khám chữa bệnh BHYT từng bước được hoàn thiện, đảm bảo đúng người, đúng tuyến, đúng chế độ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người bệnh, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những biểu hiện lạm dụng quỹ khám chữa bệnh. Năm 2011, tổ chức khám chữa bệnh cho trên 831 ngàn lượt người, tăng 49.378 lượt người so với năm 2010, với số tiền chi trên 295 tỷ đồng . Trong điều kiện giá thuốc tăng cao, nhưng với những biện pháp hữu hiệu, tăng cường công tác giám định, hạn chế lạm dụng, năm 2011 đã đảm bảo cân đối quỹ khám chữa bệnh BHYT. Năm 2012, BHXH tỉnh đã ký hợp đồng với 38 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, tăng 7 cơ sở khám chữa bệnh so với năm 2011, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh có thẻ BHYT đi khám chữa bệnh gần nơi cư trú và công tác. Thông qua chế độ BHYT hàng trăm ngàn người thoát khỏi khó khăn khi ốm đau, bệnh tật để ổn định cuộc sống; chính sách BHYT góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh phát triển. Quỹ BHYT cung cấp nguồn tài chính đáng kể cho hoạt động khám chữa bệnh, đóng góp tích cực vào thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo và công bằng xã hội, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ khám chữa bệnh. Để hạn chế tình trạng các đơn vị, doanh nghiệp vi phạm pháp luật lao động, đặc biệt là Luật BHXH, Luật BHYT. BHXH tỉnh đã ký chương trình phối hợp với Liên đoàn Lao động và một số cơ quan thông tin đại chúng công khai các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT kéo dài.Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thực trạng thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế tồn tại cần khắc phục, đó là: Công tác thu BHXH, BHYT dù đã đạt được những kết quả nhất định song trên địa bàn vẫn còn một số đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng kéo dài, gây ảnh hưởng tới quyền lợi của người lao động. Nguyên nhân chủ yếu là do chế tài xử phạt hành vi vi phạm pháp luật về BHXH chưa đủ mạnh, cơ quan BHXH chưa được giao chức năng thanh tra và xử phạt các đơn vị vi phạm; nhận thức của chủ sử dụng lao động chưa đầy đủ…

Những năm qua, BHXH tỉnh được nhận nhiều danh hiệu như cờ thi đua xuất sắc, bằng khen...của các cấp. Trong thời gian tới, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, đơn vị sẽ cố gắng nỗ lực không ngừng của cán bộ, công chức, viên chức, chắc chắn sự nghiệp BHXH, BHYT sẽ có bước phát triển mới, xứng đáng là trụ cột vững chắc của hệ thống an sinh xã hội, đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng Hưng Yên giàu đẹp, văn minh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thực tiễn hiện nay và giai đoạn tới, đưa chính sách, pháp luật BHXH, BHYT thực sự đi vào cuộc sống.

                                                                          Kim Ngân

(BHXH tỉnh)

 

 

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp