9    7    4    3    1    
THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 212 - 2014
MỤC LỤC
Chỉ đạo - Hướng dẫn - Nghiệp vụ/ Nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng

 Nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng

Để việc tổ chức trao tặng và đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước; các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng được thống nhất, khoa học, tránh hình thức và lãng phí, vừa qua, Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Hưng Yên ban hành Hướng dẫn số 27/HD - HĐTĐKT về nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Hướng dẫn đã chỉ rõ đối tượng, nguyên tắc tiến hành lễ trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; trang trí và trang phục buổi lễ. Theo đó nghi thức công bố, trao tặng và đón nhận khen thưởng được quy định cụ thể như sau:

Về công bố Quyết định khen thưởng: Đại điện lãnh đạo cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng hoặc của đơn vị tổ chức buổi lễ công bố Quyết định khen thưởng. Đối với Quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, trước khi công bố, người công bố mời Đội cờ truyền thống (nếu có), đại diện cấp ủy, lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đại diện các thế hệ lãnh đạo của tập thể (hoặc cá nhân) được khen thưởng lên vị trí danh dự để nghe công bố Quyết định khen thưởng. Đối với Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh, công bố xong, người công bố mời đại diện tập thể hoặc cá nhân được khen thưởng lên nhận.

Về trình tự trao tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng: Người trao thưởng là đại diện các đồng chí lãnh đạo có chức vụ cao nhất về Đảng, chính quyền, đoàn thể của Trung ương và địa phương dự buổi lễ. Người trao gắn Huân chương (hoặc Huy chương, Huy hiệu) trước, sau đó trao Bằng và trao Cờ Anh hùng (đối với tập thể đón nhận danh hiệu Anh hùng). Đối với tập thể có Cờ truyền thống, người trao chào Cờ trước khi gắn cuống Huy hiệu anh hùng, Huân chương lên góc cao Cờ truyền thống, sau đó chào cờ rồi mới trao khung Bằng; đối với đơn vị không có Cờ truyền thống thì người trao thưởng trao Bằng đã gắn sẵn Huân chương (hoặc Huy hiệu) vào Bằng. Trao tặng cho cá nhân, người trao thưởng gắn Huân chương (hoặc Huy chương, Huy hiệu) lên phía trái ngực áo người đón nhận, sau đó trao Bằng. Vị trí gắn Huân chương (hoặc Huy chương, Huy hiệu) trên ngực áo được thực hiện theo thứ hạng từ cao xuống thấp. Trường hợp truy tặng, người trao thưởng trao Bằng đã gắn sẵn Huân chương (hoặc Huy hiệu) cho đại diện gia đình, cá nhân được truy tặng.

Về trình tự đón nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng: Đón nhận các hình thức khen thưởng của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, người đón nhận khen thưởng đứng nghiêm theo hàng ngang trên lễ đài nghe công bố Quyết định và chờ trao tặng, sau đó bước lên phía trước để đón nhận. Đón nhận các hình thức khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh, người đón nhận được mời lên lễ đài để đón nhận.

Khi đón nhận Cờ hoặc Bằng, người đón nhận khen thưởng nâng Cờ hoặc Bằng cao ngang ngực, giữ nguyên tư thế cho đến khi rời khỏi lễ đài hoặc có lễ tân đón Cờ đặt vào giá để Cờ. Đại diện tập thể (hoặc cá nhân) được khen thưởng phát biểu ý kiến sau khi đón nhận khen thưởng

          Người phục vụ nghi thức trao thưởng mặc lễ phục trang trọng, đứng phía sau, bên phải người trao thưởng, không quay lưng về phía người dự, khi đưa Huân chương (hoặc Huy chương, Huy hiệu, Cờ, Bằng ) cho người trao bằng hai tay.

          Huân chương, Huy chương, Huy hiệu (đã mở sẵn ghim cài); Bằng (phải được lồng khung) để trên khay phủ vải đỏ; đối với Cờ thì lễ tân nâng Cờ bằng hai tay đưa cho người trao thưởng.

 

Nguyễn Thị Liên (tổng hợp)

 

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp